2017-02-16

Határidő: 2017. március 6 – 2019. március 6.

Elbírálási szakaszok:
2017. március 6. - 2017. március 28.,
2017. április 3. - 2017. június 30.,
2017. augusztus 7. - 2017. október 31,
017. november 7. - 2018. február 8.,
2018. február 15. - 2018. június 15,
2018. június 22. - 2018. október 22,
2018. október 29. - 2019. március 6.

Tevékenységek:

Kötelező, önállóan támogatható tevékenységek:

 • a roma kultúrát a fiatalokhoz és a többségi társadalomhoz közelebb hozó programok lebonyolítása (kulturális esemény, program, fórum, előadás, kiállítás)
 • roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak
 • nem formális, informális workshopok, tréningek, nyelvi képzések, romológiai ismertető képzések kidolgozása és megvalósítása a roma kultúrával, történelemmel, értékekkel kapcsolatban, valamint érzékenyítő tanfolyamok
 • roma holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása
 • roma és nemzetiségi hagyományokkal foglalkozó weboldal létrehozása és frissítése

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • roma és nemzetiségi kulturális, helytörténeti, történelmi emlékek őrzése, ápolása:
  • kulturális, helytörténeti, történelmi emlékek összegyűjtése, bemutatása, digitalizálása, oktatási célokra bocsátása
  • roma és nemzetiségi közművelődési szerveztek szakmai támogatása, szakmai utak szervezése
  • hazai nemzetiségi rendezvények szervezése, részvétel ilyen eseményeken
  •  nemzetközi nemzetiségi kulturális kapcsolatok kialakítása és gondozása
  • tematikus táborok a roma integráció céljával és a roma kultúra témakörében
 • nemzetiségi, elsősorban roma kultúra területén tevékenykedő szervezetek számára kulturális termékek létrehozása
  • média tartalmak előállítása
  • kulturális termékek létrehozása
 • roma kulturális értékek megőrzéséhez, megértéséhez, átadásához szükséges kompetenciák fejlesztése
  • újszerű ismeretátadási módszerek fejlesztése, alkalmazása, elérhetővé tétele
  • fiatal hátrányos helyzetű roma emberek digitális integrációjának elősegítése
  • hagyományok megőrzése, bemutatása
  • nemzetiségi, kiemelten cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása
  • roma kultúrához kapcsolódó tehetségkutatás, tehetséggondozás

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés: szakmai terv készítése, közbeszerzés
 • Projektmenedzsment
 • Szakmai megvalósítás: A megvalósítás során a minél szélesebb körben való elérhetőség miatt a kedvezményezetteknek együtt kell működniük. Az együttműködés minimum három, támogatásban részesülő szervezet tudásmegosztását jelenti, aminek érdekében együttműködési megállapodást kell kötniük a támogatói okirat hatályba lépését követő 6. hónap végéig. Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell, hogy lehetővé teszik egymás programjainak, eseményeinek megismerését, az azokon való részvételt biztosítják.
 • Könyvvizsgálat
 • Horizontális szempontok érvényesítése
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Válaszható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • beruházás: kis értékű eszközök

Az egyéb szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét lásd a Felhívásban.

Támogatást igénylők

Olyan szervezet, amelynek tevékenységi körében, vagy közfeladat ellátására irányuló szerződésében 2016. dec. 31-ei állapot szerint szerepel a roma kultúra, hagyomány, nyelv megőrzése, népszerűsítése, továbbadása vagy a cigány pasztoráció, vagy hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozás vagy társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok ellátása. Egyházak és egyházi szervezetek esetében ez nem elvárás. A pályázat benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a benyújtást megelőző 2 évben végezték eme tevékenységeket. (GFO 529, GFO 529, GFO 569, GFO 517, GFO 525, GFO 551,GFO 552, GFO 555, GFO 559, GFO 561, GFO 562, GFO 563, GFO 572, GFO 599)

Közalapítvány, közalapítvány önálló intézménye, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet csak abban az esetben igényelhet támogatást, ha rendelkezik közfeladat ellátására irányuló szerződéssel a támogatási jogviszony teljes időtartama alatt, vagy köznevelési, és/vagy kulturális intézményként lett nyilvántartásba véve.

Együtt kell működni a helyi vagy megyei roma nemzetiségi önkormányzattal, illetve a települési önkormányzattal. Egy szervezet egy támogatási kérelmet nyújthat be. Konzorciumi pályázatra nincs lehetőség.

Megvalósítási időszak: 36-48 hónap

Megpályázható összeg: 30-50 Millió Ft

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-134-16-kzs-rtkeink-sokszn-trsadalom-1

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.