Aktualitások

REYN díj - Az év roma szakembere a gyermekekért díj

2020-10-15

A “REYN díj - az év roma szakembere a gyermekekért” díjjal azokat a roma szakembereket díjazzák, akik szegény/roma/hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak.

Cél ezzel az elismeréssel, hogy hozzájáruljanak a roma szakemberek társadalmi befogadásához, valamint hogy a szélesebb közvéleménnyel is megismertessék azokat a kora gyermekkori roma szakembereket, akik kiemelkedő munkát végeznek a gyermekek körében.

Kategóriák: Az év REYN óvónője / védőnője / tanítója / pedagógiai asszisztense (+óvodai dajka) / szociális szakembere (bölcsődei gondozó, biztos kezdet ház munkatárs, szociális munkás, családsegítő).

A jelöléseket az alábbi linken lehet beküldeni, október 31-én 24.00 óráig. https://forms.gle/DEDreKNkN6bh3jci7 A jelöléseket szakmai zsűri értékeli, mely roma és nem-roma szakemberekből áll. 

Forrás és további info: Reyn.hu

 

Szakmai ajálás - közösségi terek járvány idején

2020-10-13

A BM Gyermekesély Főosztályának megbízásából, az EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózási Fejlesztések Főosztályának (IH) jóváhagyásával készült el a Közösségi házak és közösségi terek működése járványhelyzetben Szakmai ajánlás, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat készített a kiemelt Gyerekesély projekt keretében.

Mivel a közösségi házak, közösségi terek elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekeket, családokat célozzák tevékenységeikkel, ezért kiemelten fontos, hogy a járványhelyzetben hiánypótló védőhálót biztosítsanak, könnyen elérhető segélypontként tevékenykedjenek. Ennek a munkának a tervezéséhez és megvalósításához nyújt segítséget a Szakmai ajánlás.

Ugyanakkor a közösségi házak, közösségi terek kizárólag a járvány elleni védekezést irányító hatóságok, szervezetek mindenkori utasításainak, az aktuális jogszabályoknak, iránymutatásoknak megfelelően, az előírt korlátozások betartása mellett tarthatnak nyitva, biztosíthatnak szolgáltatásokat. A fenntartók, működtetők felelőssége a naprakész tájékozódás és az előírások átültetése a gyakorlatba, mellyel biztosítható a látogatók, a munkatársak védelme veszélyhelyzet idején.

 

Ingyenes lehetőség közösségi konfliktusok feltérképezésére

2020-10-12

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézet Közösségi és család mediáció  szakirányú képzés hallgatói, és közösségi konfliktuskezelésben jártas oktatóikkal vállalják a helyi konfliktusok ingyenes felmérését. Ezt követően felkérés esetén a hallgatók vállalják a konfliktuskezelés további lépéseit és segítik a közösség tagjait a fennálló konfliktusok konstruktív megoldásában.

Várják a megkeresést azoktól, akik munkahelyi vezetőként / iskolaigazgatóként / lakóközösség aktív részeként értékelik a konfliktusok jelenlétét és fontosnak tartják ezek konstruktív, hosszú távra szóló megoldását, a fontosnak tartják, hogy a közösségben a konfliktus az érintettek bevonásával rendeződjön.

Kapcsolat: Dr. Pilinszki Attila, egyetemi docens, szakfelelős, pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.com +36 20 633-2392

Forrás és további információ: itt

 

Új Romaversitas évad

2020-09-22

A Romaversitas Alapítványnál abban hisznek, hogy a roma közösségnek szüksége van egy erős értelmiségre, ehhez pedig minél több roma fiatalnak kell egyetemre mennie. Programjuk tantárgyi felkészítésből, készségfejlesztő és közösségépítő tréningekből áll, aminek egy célja van: segítsék a roma fiatalokat abban, hogy felvegyék őket valamely felsőoktatási intézménybe.


A Romaversitas Alapítvány felkészítési programjába 11. vagy 12. évfolyamon tanuló vagy már érettségizett, felsőoktatásban továbbtanulásra készülő roma fiatalokat várnak az ország minden részéből 17-től 26 éves korig. A programot a járványhelyzet miatt – az előző évek gyakorlatától eltérően – teljes egészében online tartják. Jelentkezési határidő: 2020.10.07.

Forrás és további info: Romaversitas

 

A MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

2020-09-04

Az értékelést az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a KOPINT – TÁRKI – TÁRKI – GKI konzorciuma végezte el 2019-2020-ban a Závecz Research Zrt. közreműködésével.

Az értékelés célja annak feltárása volt, hogy 2014-2020 között a különböző operatív programokból megvalósuló fejlesztések milyen módon és mértékben járulnak hozzá a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célrendszerének megvalósításához, a hátrányos helyzetű célcsoportok életkörülményeinek, társadalmi jellemzőinek, minőségi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának a javulásához. Az értékelés célja volt továbbá javaslatok megfogalmazása a 2020 utáni időszak tervezésére vonatkozóan.

Forrás: palyazat.gov.hu

 

TOVÁBBI AKTUALITÁSOK

Pályázatok

Oldalunk átdolgozás alatt áll. Türelmüket kérjük.

Szociális célú tüzelőanyag pályázat

2019-07-26

Ötmilliárd forintot biztosít idén a kormány a szociális célú tüzelőanyag-programra.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra az ötezer lélekszám alatti önkormányzatok pályázhatnak. A vissza nem térítendő költségvetési támogatás tűzifa, illetve barnakőszén megvásárlásához igényelhető.
A gyakorlat azt mutatja, hogy az önkormányzatok a pályázatok során 180-200 ezer családnak juttatnak két-három hónapra elegendő tüzelőanyagot - mondta el az államtitkár.

Közölte, az idei évben minden eddiginél korábban írják ki a pályázatot. Az elektronikus beadás határideje 2019. augusztus 1. délután négy óra, a papír alapon történőé augusztus 2. A benyújtott pályázatokról legkésőbb augusztus 30-ig döntenek.

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése / TOP-1.4.1-19

2019-07-19

Jelen Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

A felhívás keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben az legalább egy csoportszobával/egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez.

Mathis Corvinus Collegium Roma Tehetség Program

2019-07-19

10. évfolyamos középiskolásoknak, valamint egyetemistáknak hirdet felvételit a Mathis Corvinus Collegium Roma Tehetség Programja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megvalósuló, így a tanulók számára teljesen térítésmentes Roma Tehetség Program egy, a hagyományos oktatási formákat kiegészítő intenzív képzés. A program célja a magyarországi középiskolás és egyetemista roma fiatalok támogatása abban, hogy megfontolt pályaválasztási döntést tudjanak hozni, sikeresen felkészüljenek a felvételire és legyen lehetőségük akár külföldi egyetemeken is továbbtanulni.

Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.