Aktualitások

Kiemelt gyerekesély program nyitó rendezvénye

2016-11-18

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” kiemelt projektben országos nyitókonferenciát rendez.

A projekt nyitókonferencia időpontja: 2016. november 23. 10 óra
Helyszíne: Experidance Ház (1146 Budapest, Ajtósi Dürer Sor 19-21.)

A rendezvény meghívója itt, a programja pedig ezen a linken érhető el.

A konferencia keretében tájékoztatást nyújtanak a projekt célkitűzéseiről, a rendelkezésre álló erőforrásokról ás a kiemelt projekt által nyújtott szakmai támogató tevékenységről.

A részvételi szándékot – a rendezvény helyszínének korlátozott befogadóképessége miatt – jelezni szükséges a www.efoprendezveny.com címen 2015. november 21-ig.

 

Bocsánatot kért a Pápa a szegényektől

2016-11-12

Budapestről, Szombathelyről és Kemenesfalváról érkező magyar hajléktalanokkal, volt alkoholistákkal is találkozott Ferenc pápa, aki a társadalom peremén élő emberekért szólalt fel - írja a HVG. Bocsánatot kért a szegényektől elforduló keresztényekért Ferenc pápa, aki egész Európából érkezett hatezer rászorulóval találkozott a Vatikánban pénteken, közöttük több mint nyolcvan magyar zarándokkal is.

Hozzátette, a szegények nem rabszolgák és nem méltóság nélküli emberek. "A szegények az egyház szívében vannak" - mondta Ferenc pápa. Az egyházfő úgy fogalmazott, a szegények egyben példaképek is, mivel "amikor nagy gazdagságot birtokolsz, megfeledkezel a szegényről, amikor szegény vagy, kezet tudsz nyújtani a szenvedőnek".

 

Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról

2016-11-06

Elérhető magyarul is a „Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról” című kézikönyv, írja a CSAGYI. A kötetet az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az Európa Tanács az Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatala közösen készítette a Gyermekjogi egyezmény 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepségekhez kapcsolódóan.

A kézikönyv olyan jogászoknak és más szakembereknek hivatott segítséget nyújtani, akik nem a gyermekjogok területére szakosodtak. Ügyvédeknek, bíráknak, ügyészeknek, szociális munkásoknak, valamint a nemzeti hatóságok és intézmények, illetve civil és nem-kormányzati szervezetek munkatársainak szól, akik ezekhez a témákhoz kapcsolódó jogi kérdésekkel találkozhatnak.

A kézikönyv a bevezető fejezetben röviden bemutatja az ET és az EU joga által létrehozott két jogrendszer szerepét, majd foglalkozik a következő kérdésekkel mint a polgári jogok és szabadságok; egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma; identitáshoz fűződő kérdések; családi élet; gyermekvédelmi szakellátás (alternatív gondoskodás) és örökbefogadás; a gyermekek erőszakkal és kizsákmányolással szembeni védelme; gazdasági, szociális és kulturális jogok; migráció és menekültügy; fogyasztóvédelem és adatvédelem; a gyermekek jogai a büntető igazságszolgáltatás keretében.

Dokumentációs vonalvezető

2016-11-01

A Szociális Ágazati Portálon megjelent az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztálya által készített Dokumentációs vonalvezető a család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok működéséhez kapcsolódóan kiadott útmutatók és protokollok használatát támogatja, iránymutatást nyújtva ezzel a szakembereknek a dokumentáció vezetésében.

A folyamatok és a hozzájuk kapcsolódó dokumentációk leírásánál a Dokumentációs vonalvezető a jogszabályokat, a szakmai protokollokat, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) összefoglaló anyagát vette alapul. A leírás célja, hogy segítse a szolgálatok és központok szakembereit abban, hogy az egyes tevékenységeket összekapcsolják a szükséges dokumentációval. A könnyebb átláthatóság kedvéért szétválasztásra kerültek a jogszabályban leírt, kötelezően vezetendő, a javasolt, illetve ajánlott tartalmak.

Műhely meghívó - Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak kistelepülési komplex programok

2016-10-23

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EFOP 1.4.3 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok c. pályázati felhívás „Jó kis hely – kistelepülési komplex gyermekprogramok” tevékenységcsoportjához kapcsolódóan térségi szakmai műhelyeket szervez, melyre szeretettel várjuk a potenciális megvalósító települések képviselőit, érintett szervezeteket.

Rendezvényünk célja, hogy információkkal, tanácsokkal, jó gyakorlatok bemutatásával segítsük a pályázat minél sikeresebb előkészítését és megvalósítását. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyerekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt program megvalósító partnereként végzi az EFOP 1.4.3-16 pályázat „Jó kis hely – kistelepülési komplex gyermekprogramok” tevékenységcsoporttal kapcsolatos előkészítői és mentorálási feladatokat.

A rendezvények időpontjai: 2016. október 24. 10:00 óra, Pécs - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Háza, Apafi utca 99-101. / 2016. október 25. 10:00 óra, Kaposvár - SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, Honvéd utca 33/A / 2016. október 28. 10:00 óra, Fehérgyarmat - Többfunkciós Közösségi Tér, Kossuth tér 40. (régi Leveles Iskola)

Kérjük, hogy a rendezvényen való részvételi szándékát és előzetes kérdéseit a rendezvényt megelőző munkanap 13 óráig a gyerekesely@maltai.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni!

TOVÁBBI AKTUALITÁSOK

Pályázatok

Oldalunk átdolgozás alatt áll. Türelmüket kérjük.

Erzsébet üdülési pályázatok 2017/2018

2016-10-27

Az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében meghirdetett üdülési pályázat fogyatékossággal élő személyek, nyugdíjas személyek és nagycsaládos pályázók részére. 

KÖSZ! Program 2016, Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósítását támogató pályázat

2016-10-26

A pályázat célja a középiskolás diákoknak szóló Iskolai Közösségi Szolgálat elősegítése az által, hogy a fogadó szervezetek által nyújtható feltételeket javítja. 

Szociális tűzifa pályázat önkormányzatok részére

2016-09-19

Az 5000 fő lakosságszámot nem meghaladó település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat a Belügyminisztériumnál. Az igényelhető mennyiség a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, ill. a 2016 január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra. Határidő: 2016. szeptember 30.

Naptár

            

                                         

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                       A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 - Gyerekesély program
                                          országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása
                                                         és a program kísérése projekt keretében létrejött oldal.
                   Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.