Aktualitások

2023-09-30

Kedves Kolléga!, Kedves Érdeklődő!

Az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” kiemelt projekt 2023. szeptember 30-án befejeződött. Konzorciumi partnereinkkel – a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal és a Társadalomtudományi Kutatóközponttal – 2016 és 2023 között négy uniós program és az azokat megvalósító szervezetek szakmai-módszertani támogatását biztosítottuk, amelyek a következők voltak:

  • EFOP-1.4.2-16 – „Integrált térségi gyermekprogramok”,
  • EFOP-1.4.3-16 – „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása”,
  • EFOP-1.5.1-17 – „Végtelen Lehetőség – Kísérleti program, a leginkább elmaradott 5 járás területi felzárkózása érdekében”,
  • EFOP-2.1.2--16 – „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere”.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket / Benneteket, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelt projekt keretében készített szakmai anyagai továbbra is megtalálhatók a gyerekesely.maltai.hu oldalon a Módszertanok fülön. A weblap szakmai tartalmát bővítettük, ezért érdemes most és a későbbiekben is felkeresni honlapunkat. 

Aktuálisan a konzorciumi partnereinkkel közösen készített, a Gyerekesély programok és a közösségi terek szakmai vezetőivel készített kérdőíves kutatások értékelését, valamint a Máltás munkatársaink által írt „Jó kis hely” projektek zárótanulmányát, a járási GYEP megvalósítókkal készített interjúkötetet, és a 2023. szeptember 30-i állapotnak megfelelő, kereshető projekttérképet ajánljuk figyelmükbe.

Kérjük, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal és a kiemelt projekt korábbi képzéseivel kapcsolatos esetleges igényeikkel keressenek bennünket írásban a gyerekesely@maltai.hu elektronikus elérhetőségen.

A GYEP kísérő program szolgáltatási térképe

2023-09-29

                         

A szolgáltatási térkép segítségével szeretnénk bemutatni azokat járásokat, településeket, közösségi tereket és főbb adataikat, ahol a térségi Gyerekesély Programokat és a Jó kis  helyeket kísérő kiemelt projekt szakmai tevékenysége, segítő munkája zajlott 2016-tól 2023 szeptember végéig.

A konkrét helyszínek keresésére lehetőséget nyújtó térkép EZEN a linken érhető el. 

A térképet Ginter Dániel MMSz járási koordinátor készítette, az elkészítésében közreműködött Rácz Ádám MMSz mentor és Lénárt Anita MMSz járási koordinátor.

Szakmai kiadvány a gyerekesély programokról

2023-09-29

Megjelent a Gyerekesély programok és közösségi terek - Kérdőíves kutatások a szakmai vezetők és a közösségi ház vezetők körében I-II. kiadványunk. A kötetben a járási GYEP-eket kísérő konzorcium - a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat - munkatársai által közösen készített két tanulmányt olvashat az érdeklődő. Az első tanulmány alapját képező kérdőíves kutatás pillanatfelvétel arról, hogyan vélekedtek a programok szakmai vezetői a járási GYEP-ek zárásainak kezdeti időszakában projektjeik addigi sikerességéről, hatásairól, együttműködésekről, fenntarthatóságról és a kovid járvány programra gyakorolt hatásairól. A kötet második felében közel száz GYEP-es közösségi ház és tér adatainak értékelése szintén a szakmai vezetők válaszain alapult és a 2022 február végi – projektzárás előtti - állapotokat tükrözi.

Közvetve-közvetlenül mindkét elemzés alapkérdéseket is feszeget, egyebek mellett azt, hogy vajon milyen felzárkózási funkciókat láthat el és mennyire számíthat tartós eredményekre az alulfinanszírozott ellátórendszerek mellett működő, azt kiegészíteni törekvő, csupán relatív forrásbőséggel rendelkező Gyerekesély projekt, továbbá azt, hogy a GYEP-ek zárását követően milyen kimenetek lehetnek.

 

Jó kis helyek záró értékelése

2023-09-29

A szolgáltatáshiányos kistelepüléseken létrejött „Jó kis hely” közösségi terek megnyitását és működését segítő projektek mára lezárultak. Mentorálásukért felelős szervezetként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kezdetektől nyomon követte az új szolgáltatások létrehozását, azok beágyazódását, mindeközben pedig számos kutatást is végzett a közösségi terek szakmai munkájával kapcsolatban.

Ebben a kötetben a „Jó kis hely” projektek lezárulása kapcsán készült, a mentorálási tapasztalatokat és a különböző kutatási eredményeket összegző szakmai értékelés olvasható. Az írás áttekintést ad a projektek előrehaladásáról, a programhelyszíneken elindított programok, szolgáltatások általános jellemzőiről, a közösségi terek által kialakított szakmai együttműködések intenzitásáról. Ezek mellett kitér arra is, hogy az újonnan létrejött intézmények milyen nehézségekkel találták szemben magukat a projektidőszak különböző szakaszaiban, illetve, hogy milyen sikereket értek el működésük során.

 

Interjúkötet a gyerekesély projektek megvalósítóival

2023-09-29

A kötet a Magyarország 31 leghátrányosabb helyzetű járásában megvalósított Gyerekesély programokra kívánja ráirányítani a figyelmet. Bár a projektek lezárultak, az éveken át folytatott szakmai munka egyes eredményei nyilvánvalóan továbbélnek, ahogy a sikerrel alkalmazott szakmai módszerek is megőrizhetőek valamilyen formában.

A kiadvány a járási Gyerekesély programok olyan, innovatív és nem utolsósorban eredményes tevékenységeit mutatja be, amelyek megítélésünk szerint mások által is adaptálhatóak lennének. Interjúkötetünkben maguk a helyi szakemberek szólalnak meg, és mondják el saját szavaikkal, hogyan jutottak el egy-egy tevékenység kapcsán az ötlettől a sikeres megvalósításig.

 

TOVÁBBI AKTUALITÁSOK

Pályázatok

TETT Mesepályázat

2021-09-01

A 2021-ben első alkalommal kiírt pályázat olyan fantáziadús irodalmi művek (mese, novella) létrehozására inspirál, amelyek bővelkednek természettudományos elképzelésekben, gondolatokban, kifejezésekben. Pályázni lehet magyarországi vagy határon túli magyar oktatási intézményekből, egyénileg vagy kétfős csapatokban, magyar nyelvű alkotásokkal. A zsűri olyan meséket vár, amelyeknek minél több eleme (a mesehős lénye, kalandjai, bátorsága, kockázatvállalása, kitartása, küzdelmei az Igazság megtalálása érdekében, a lehetetlennek tűnő próbatételek kiállása) kötődik a természettudományok világához.

Beadási határidő: 2021. október 13. szerda 24 óra

Forrás és pályázati feltételek: tettmesepalyazat.hu

Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.