Aktualitások

Módosult a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

2017-04-28

Módosult a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás. A támogatási kérelmek 2017. május 5-től lesznek ismét benyújthatóak. 

A változások jegyzékét, valamint a felhívás módosított változatát a palyazat.gov.hu oldalon érhetik el. 

A Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás benyújtási lehetőségének felfüggesztése

2017-04-07

A "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" (EFOP-2.1.2-16) felhívás várható szakmai módosítása miatt 2017. március 28-án 0:00 órától a felfüggesztés feloldásáig a támogatási  kérelmek nem lesznek benyújthatóak. 
 
 

Módosult a Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása című felhívás

2017-04-07

A "Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” (EFOP-1.4.3-16) felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok fejezete módosult. Részletek a palyazat.gov.hu oldalon

Biztos Kezdet Program hatásvizsgálata

2017-03-28

"A HÉTFA Kutatóintézet készítette a Biztos Kezdet Program hatásvizsgálatát az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából. Az értékelés a program keretében létesített gyerekházak működési körülményei és szakmai kapcsolatai mellett elsősorban az intézmények várható jövőbeli megtérüléseire koncentrál. A kutatás keretében egyrészt a gyerekházak környezetében működő és a gyerekházas településekhez hasonló adottságú, de gyerekházzal nem rendelkező iskolákat, óvodákat, pedagógiai szakszolgálatokat és egészségügyi szolgáltatókat vizsgáltuk. Emellett 17 esettanulmány készült, melyek egy-egy gyerekház működését elemzik részletesen.

Az hatásvizsgálat eredményei szerint a gyerekházak hatékonyan segítették, hogy a megcélzott gyermekekhez (és szüleikhez) elérjenek a szociális és egészségügyi ellátórendszer támogatásai. Az intézmények több év alatt, de sikeresen beilleszkedtek a helyi közösség életébe, bár az együttműködések legtöbb esetben informálisak, személyhez kötöttek. Az esettanulmányok alapján a gyerekházak legfőbb szövetségesei a védőnők, másodsorban az óvodák, míg a családsegítőkkel nagyon vegyes a viszony és a gyerekorvosok is inkább csak addig működtek együtt a gyerekházakkal, amíg azokkal szerződéses viszonyuk volt. 

A tanulmány ide kattintva érhető el."

A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése

2017-03-27

"A 2015. december 31-én zárult, 2007-2013-as uniós forrásfelhasználási ciklus átfogó hatáselemzésének célja a támogatási és kifizetési időszak egészét átfogó, minden uniós forrást és ahhoz kapcsolódó hazai fejlesztési programot felölelő, úgynevezett uniós támogatási beavatkozási területek mentén történő hatáselemzés elkészítése.

Míg az elmúlt 7 éves ciklus legnagyobb kihívását a teljes uniós forráskeret lehívása jelentette, a jelenlegi kormányzati törekvéseknek megfelelően a mostani, 2014-2020-as időszak hazai támogatási rendszere ezen túlmutató prioritásként fogalmazza meg a rendelkezésre álló európai uniós forrásoknak a fenntartható növekedést és versenyképesség növelését célzó jellegét.

Ennek alátámasztására készült egy átfogó hatáselemzés, amely mind makro szinten, mind integrált uniós beavatkozási logika mentén, a teljes uniós támogatási paletta lefedésével részletesen elemzi a korábbi támogatási időszak hazai eredményességét, megállapításaival és következtetéseivel támogatva a hatékony hazai uniós forrásfelhasználás gyakorlatának térnyerését." - Írja a Széchenyi 2020 oldal.

TOVÁBBI AKTUALITÁSOK

Pályázatok

Oldalunk átdolgozás alatt áll. Türelmüket kérjük.

Erzsébet-táborok gyermekcsoportok részére, 2017.

2017-04-21

Megjelentek a tavaszi, illetve nyári Erzsébet-tábor pályázatok a családsegítő és gyermekvédelmi intézmények, illetve a köznevelési intézmények számára. A táborokban a pályázó intézmények által ellátott 1-11. osztályos tanulók vehetnek részt. A csoportos jelentkezést az intézmény adja be.

A „Tavaszi Igazolt Hiányzás” 2017. május 22. és 2017. június 14. között 3 napos üdülési lehetőség. A jelentkezési határidő 2017. május 2.

A nyári „ottalvós” Élménytáborokra, valamint a lakóhelyen megvalósuló napközi táborokra a pályázatok megjelenését követően 30 napig lehet pályázni.

Link: http://erzsebettaborok.hu/megjelentek-2017-es-erzsebet-taborok-palyazati-felhivasai/

(A pályázatok teljes szövege a regisztrációt követően érhető el.) 

2017. évi „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” díj – Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért díj

2017-04-21

A "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" díjjal olyan Magyarországon élő, elismert nemzetiséghez tartozó személyeket, szervezeteket tüntetnek ki, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. 

A jelölést a felhíváshoz mellékelt adatlapon kell eljuttatni elektronikus és nyomtatott formában az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához. A jelölés határideje: 2017. április 25. 

A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása (205108/107)

2017-04-21

A pályázat célja 2000 fő alatti magyarországi kistelepüléseken értékteremtő- értékmentő közösségfejlesztő programok támogatása. 

Naptár

            

                                         

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                       A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 - Gyerekesély program
                                          országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása
                                                         és a program kísérése projekt keretében létrejött oldal.
                   Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.