Aktualitások

Piaci ár alátámasztása

2017-05-24

Az EFOP és RSZTOP programok támogatást igénylői számára tájékoztató jelent meg, a piaci árak alátámasztásához. 

Fontos információ, hogy a mennyiben a piaci árnak való megfelelést 3 független, összehasonlítható árajánlattal támasztják alá, SZÜKSÉGES TOVÁBBI REFERENCIAÁRAKKAL ÖSSZEVETNI. 

 • kivéve:
  • közbeszerzés, vagy más, jogszabályban meghatározott eljárástípus esetén (ott az eljárási dokumentáció szükséges);
  • az egyszerűsített elszámolással érintett tételek esetében;
  • amennyiben a Támogató fajlagos költséget állapított meg az adott költségelemre vonatkozóan;
  • a rezsi költség egyes elemei, a hatósági díjak, adók, közterhek;
  • a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott esetben;
  • az utazási költség esetében (közbeszerzéssel nem érintett);
  •  a marketing, kommunikációs szolgáltatások és a kötelező nyilvánosság esetében, amennyiben megfelelnek a Támogató által megadott paramétereknek – ez esetben a Támogató által megadott átlagár elszámolható.
 • három árajánlat alóli mentességi engedély esetén legalább 1 referenciaárat szükséges biztosítani
 • a referenciaár megadása:
  •  1) az egyedi tételek meghatározása (pl. szakértői óra, darab) – egységár szintjén való összehasonlítás szükséges
  • 2) az egységár ellenőrzése különböző felületeken (az adott termék/szolgáltatás jellegétől függően):
   • számítástechnikai, irodai berendezések: ár-összehasonlításra szakosodott internetes portálokról készült 2 db lementett képernyőkép; (pl. www.argep.hu, www.arukereso.hu)
   • eszközbeszerzés (információtechnológia, irodatechnika, irodabútor, kommunikációs eszköz és szolgáltatás): központosított közbeszerzések rendszeréből származó 2 db referenciaár; (http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/)
   • 2 db korábbi lezárt uniós projektekben kialakult, szabálytalansági eljárással nem érintett ár;
   • építési (kivitelezési) költségek: szakértők bevonása - építőipari norma és egységárgyűjteményből 1 db referenciaár;
   • KSH fogyasztói átlagár;
   • felmérés, piackutatás;
   •  további 2 árajánlat;
   • mindezek hiányában szakértői igazolás.
 • a referenciaár és a projekt során kialakult ár között 20% eltérés lehet
 • a referenciaár alátámasztására a kifizetési igénylésnél (kivéve: összesítők), és/vagy az ellenőrzésnél van szükség

Módosult a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

2017-04-28

Módosult a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás. A támogatási kérelmek 2017. május 5-től lesznek ismét benyújthatóak. 

A változások jegyzékét, valamint a felhívás módosított változatát a palyazat.gov.hu oldalon érhetik el. 

A Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás benyújtási lehetőségének felfüggesztése

2017-04-07

A "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" (EFOP-2.1.2-16) felhívás várható szakmai módosítása miatt 2017. március 28-án 0:00 órától a felfüggesztés feloldásáig a támogatási  kérelmek nem lesznek benyújthatóak. 
 
 

Módosult a Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása című felhívás

2017-04-07

A "Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” (EFOP-1.4.3-16) felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok fejezete módosult. Részletek a palyazat.gov.hu oldalon

Biztos Kezdet Program hatásvizsgálata

2017-03-28

"A HÉTFA Kutatóintézet készítette a Biztos Kezdet Program hatásvizsgálatát az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából. Az értékelés a program keretében létesített gyerekházak működési körülményei és szakmai kapcsolatai mellett elsősorban az intézmények várható jövőbeli megtérüléseire koncentrál. A kutatás keretében egyrészt a gyerekházak környezetében működő és a gyerekházas településekhez hasonló adottságú, de gyerekházzal nem rendelkező iskolákat, óvodákat, pedagógiai szakszolgálatokat és egészségügyi szolgáltatókat vizsgáltuk. Emellett 17 esettanulmány készült, melyek egy-egy gyerekház működését elemzik részletesen.

Az hatásvizsgálat eredményei szerint a gyerekházak hatékonyan segítették, hogy a megcélzott gyermekekhez (és szüleikhez) elérjenek a szociális és egészségügyi ellátórendszer támogatásai. Az intézmények több év alatt, de sikeresen beilleszkedtek a helyi közösség életébe, bár az együttműködések legtöbb esetben informálisak, személyhez kötöttek. Az esettanulmányok alapján a gyerekházak legfőbb szövetségesei a védőnők, másodsorban az óvodák, míg a családsegítőkkel nagyon vegyes a viszony és a gyerekorvosok is inkább csak addig működtek együtt a gyerekházakkal, amíg azokkal szerződéses viszonyuk volt. 

A tanulmány ide kattintva érhető el."

TOVÁBBI AKTUALITÁSOK

Pályázatok

Oldalunk átdolgozás alatt áll. Türelmüket kérjük.

Szülősegítő szolgáltatások támogatása (SZÜLŐ2017)

2017-06-08

A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

2017-05-26

A pályázat célja a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók számára a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére. A jármű műszaki jellemzőinek illeszkedniük kell a szolgáltatás feladatellátáshoz. A számla kiállításának időpontjában a használt gépjármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem lehet. 

Pályázati kiírás közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

2017-05-26

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely az érdekeltségnövelő támogatáson kívül más hazai vagy európai uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra és ingatlanra 5 éven belül támogatásban részesült. 

Határidő: 2017. június 23. 

Link: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/300-millio-forint-kozmuvelodesi-tamogatasra

Naptár

            

                                         

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                       A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 - Gyerekesély program
                                          országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása
                                                         és a program kísérése projekt keretében létrejött oldal.
                   Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.