Végtelen lehetőség pályázatok

Az „EFOP-1.5.1-17 – Végtelen lehetőség – Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében” pályázatok célterülete az az öt járás, amelyekben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a legnagyobb mértékű halmozódást mutatják, és ahol a szegénységben élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál. A Baktalórántházai járásban a Baptista Szeretetszolgálat, a Cigándi járásban a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Gönci járásban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Kunhegyesi járásban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Sellyei járásban a Katolikus Karitász nyert el erre vonatkozóan pályázatot és indított el kísérleti projekteket.

A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást, a szervezetekkel megkötött együttműködési megállapodás alapján.

Ezen diagnózis alapú pályázatok célja az érintett területek további leszakadásának fékezése, a hátrányok súlyosbodásának megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeinek, életminőségének, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének, mobilizációjának, közösségi fejlődésének előmozdításával; a kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti pótlásával; a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.

A projekt közvetlen célcsoportját alkotják többek között az érintett településeken élők, a települési vezetők és intézményvezetők, a közszolgáltatásokban működő intézmények munkatársai, a civil szervezetek és az egyházak. A program fontos célja, hogy ez a közösségi rehabilitációs folyamat, amely a munkafolyamat során megvalósul az egységes szakmai módszertani szempontok szerint adaptálható legyen.

A projektek kötelezően megvalósítandó önálló tevékenységterületei:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott módszertan alapján végzett helyzetfeltárás, diagnózis elkészítése.

A helyi (laikus és szakmai) közösségek aktivizálása, az ágazatközi együttműködések elősegítése, a szakmai hálózatosodás generálása, támogatása.

A rendszerhiányok pótlását, szolgáltatások célzottabbá tételét segítő pilot programok kialakítása.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.