Mobil játszótér

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat - vezetőjének, Kozma atyának „a szükség csak közelről látszik” gondolatát a gyakorlatba ültetve, - a kistérségekben játszóbuszaival, a Mobil Játszótér programmal jelenik meg, végzi szakmai segítő, támogató munkáját.

A Máltai játszóbuszok 2011 augusztusa óta az ország nyolc leghátrányosabb helyzetű (Sellyei, Kadarkúti, Barcsi, Abaúj-Hegyközi, Encsi, Bodrogközi, Fehérgyarmati, Vásárosnaményi) kistérségében járják az elszegényedett településeket, ahol igyekeznek közösségi játéklehetőséget biztosítani a falvak, városok apraja nagyjának, miközben számos magunk felé támasztott elvárásnak és a TÁMOP-5.2.1-es kiemelt program kritériumainak igyekeznek megfelelni a szakképzett kollégák.

A játszóbusz szóhasználatban mindenki egy hatalmas buszra gondol, ami mindenféle színes-szagos játékokkal van felszerelve, s aminek belsejében a gyermekek kedvükre szórakozhatnak. Valójában azonban kistérségenként egy kisbuszról van szó, amiben utaznak a játékhelyszínekre a játékeszközök. A program a helyi adottságokra építve valósul meg szabad vagy zárt környezetben, ahol a helyi vezetők, döntéshozók és a lakosság szoros együttműködésének köszönhetően nyílik lehetőség a játékra.

A játékra, ami nem is játék, hiszen „a játék megolajozza a testet és a lelket”, s mi ezeket az olajcseppeket visszük magukkal.

Egy-egy játékprogram alkalmával igyekszünk

  • olyan játékokat tanítani a gyermekeknek és szüleiknek, segítőiknek, melyeket utána ők is tudnak önállóan játszani, nem nagy, vagy szinte nulla költséggel járnak, s minden esetben fejlesztő hatással bírnak
  • olyan mozgást, mozgáskoordinációt fejlesztő eszközökkel való szervezett időtöltést biztosítani, mely a gyermekek számára új és érdekes lehetőség
  • észrevétlenül szocializálni, normákat közvetíteni
  • az adott település problémáit áttekinteni
  • a települési, közösségi lehetőségeket felmérni
  • a veszélyforrásainkat feltérképezni
  • szoros együttműködésre törekedni a helyi segítő szervezetekkel, vezetőkkel s a lakossággal

A játszóbuszt, s magát s játékot is eszközként használjuk, segítségével jutunk el a kiemelt program célcsoportjaihoz, a kistérségi gyerekekhez, szülőköz, szakemberekhez, döntéshozókhoz. Így lehetőségünk nyílik a helyi sajátosságokat megismerni, a valóban létező, de sok esetben megbúvó problémagócokat feltérképezni, s azokra konkrét megoldási tervet készíteni a helyi közösséggel együtt, úgy, hogy közben észrevétlenül tanítjuk meg a velünk játszókat felismerni saját lehetőségeiket, s azok kiaknázását. Mindeközben felhívjuk a figyelmet az általunk felszínre hozott hiányosságokra, s segítő kezet nyújtunk azok orvoslásra.

 

A Máltai Mobil Játszótér program Játszóbuszait az OTP és a SPAR adományából vásárolhattuk meg. Köszönjük.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.