2017-02-16

Határidő: 2017. március 10 – 2019. március 11.

Szakaszhatárok: 2017. március 31, és minden ezt követő 3. hónap utolsó munkanapja. 

Célcsoport: Álláskereső, vagy legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskereső személy, vagy 25 év alatti, vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségű személy, vagy elavult (munkaerő-piacon nem értékesíthető, vagy a programba bevonás előtt 15 évvel megszerzett) szakmával rendelkezik, vagy 50 év feletti személy, vagy gyermekgondozás illetve családtag ápolása után keres munkát, illetve közvetítést kér, vagy inaktív, aki a programba vonás érdekében kéri nyilvántartásba vételét. 

A Felhívásban egyéb, meghatározott pályázati programokban való részvétellel kapcsolatos korlátozások szerepelnek.

Tevékenységek: A támogatást igénylő szervezetek a munkaerő-piacon való elhelyezkedést segítik, a Kormányhivatallal együttműködve. A célcsoport toborzását követően az első interjú, állapotfelmérés, egyéni fejlesztési terv készítése mellett megélhetési támogatás nyújtása, a gyermekfelügyelet és a hozzátartozó ápolásának támogatása vagy biztosítása, és utazási költség támogatás a támogatást igénylő feladata. A szakmai munkához a feltételeket biztosítja, illetve dokumentációt, adatszolgáltatást és elégedettségmérést végez. A Kormányhivatal is irányít a szolgáltatóhoz álláskeresőket, akik számára egyéni fejlesztési terv, tanácsadás és információnyújtás, állásfeltárás és elhelyezés, illetve egyéb szolgáltatások biztosítása kötelező. A támogatást igénylőnek az inaktív célcsoportot is el kell érnie, toboroznia, őket is be kell vonnia és részükre szolgáltatást kell nyújtania. Ezen kívül a már elhelyezkedett célcsoport tagok számára utógondozást szervez, hogy minél hosszabb távon aktívak maradhassanak a munkaerőpiacon.

Az egyéb szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét lásd a Felhívásban.

Támogatást igénylők köre: Egy megyére kiterjedő szolgáltatást kell nyújtani, önállóan, vagy konzorciumi formában. 0-4000 fő bevonása esetén egyedül, 4001-8000 fő bevonása esetén 2 konzorciumi taggal, 8001-12000 fő bevonása esetén 3 taggal, 12000 ezer fő esetén 4 taggal.

Olyan támogatást igénylő, illetve konzorciumi tag adhat be támogatási kérelmet, amely Magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik (utóbbi EGT székhelyű), az adott megyében meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtott 3 éven belül,  egy lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie, legalább az egyik tagnak az adott megyében van  telephelye.

Gazdálkodási forma szerint: szövetség, alapítvány, egyesület, egyházi szervezet, nonprofit gazdasági társaság.

Egy szervezet csak egy megyében nyújthat be önállóan támogatási kérelmet. Konzorciumvezetőként is csak egy helyen nyújthat be támogatási kérelmet. Konzorciumi tagként 6 megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Amennyiben az egyik megyében önállóan pályázott, másik 5 megyében lehet csak konzorciumi tag. 

Megvalósítási időszak: 36 hónap. A projektnek legkésőbb 2020. augusztus 30-ig be kell fejeződnie.

Megpályázható összeg: 8 Millió Ft – 887,8 Millió Ft

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-llami-szervezetek-munkaer-piaci-szolgltatsainak-tmogatsa-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.