2017-02-22

Határidő: Folyamatosan, havi bontásokban. 

Tartalom: A pályázó szervezetek bejelentik igényüket természetbeni támogatásra, és a befogadó szervezetek meghirdetik az időszakosan elérhető szabad infrastrukturális kapacitásaikat (ingó, ingatlan, szolgáltatás) az elektronikus pályázati rendszerben. A pályázó szervezetek a közvetett kiadások megtérítésével vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

Pályázó és befogadó szervezet: 
Pályázó alaptevékenysége: IST-KK-17 Közösségi környezet kollégium: audio- és telekommunikáció, elektronikus hírközlés, fogyasztóvédelem, informatika, ismeretterjesztés, közművelődés, szak- és felnőttképzés, társadalmi párbeszéd, település és közösségfejlesztés, tudomány és kutatás. 
Befogadó szervezet: önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár, közművelődési intézmény, Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Integrált Közösségi Szolgáltató.

Pályázó alaptevékenysége: ST-TF-17 Társadalmi felelősségvállalás kollégium: adományosztás, családsegítés, egyéb nonprofit tevékenységek, hátrányos helyzetű rétegek segítése, időskorúak gondozása, nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, rehabilitációs foglalkoztatás, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, polgári védelem.
Befogadó szervezet: a fővárosi és megyei kormányhivatal

Pályázó alaptevékenysége: IST-UN-17 Új nemzedékek jövőjéért kollégium: betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, képességfejlesztés, nevelés és oktatás, természet- és környezetvédelem. 
Befogadó szervezet: az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő tankerületi központ, nemzeti park igazgatóság.

Pályázók köre: alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei.

Igénybevételi időszak: legfeljebb 2018. január 31-ig.

Link: http://www.emet.gov.hu//_userfiles/nea/nea_17_ist_igenybejelentesi_felhivas_vegleges_2017_02_15.pdf

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.