2017-02-22

Határidő: a Felhíváshoz tartozó terület-specifikus melléklet szerint.

Tartalom: 
A fejleszthető szolgáltatások: étkeztetés, közösségi ellátások, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat/központ.

Tevékenységek: 

Önállóan támogatható:

 • infrastrukturális fejlesztés
  • férőhely bővítés
  • bővítés, átalakítás, felújítás
  • új szolgáltatás létrehozása
  • új építés, ingatlankiváltás, funkcióváltás
  • IKT infrastruktúra fejlesztés
  • külső terek kialakítása, átalakítása, felújítása
 • eszközbeszerzés
  • eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak
  • külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök
  • jármű

Kötelező, önállóan nem támogatható: akadálymentesítés, amennyiben releváns; szórt azbeszt mentesítés, amennyiben releváns; energiahatékonysági intézkedések, amennyiben releváns; nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható: családbarát funkciók kialakítása; parkoló-férőhely fejlesztés; megújuló energiaforrások alkalmazása; elektromos járművek használatához kapcsolódó töltő-infrastruktúra kiépítése.

A műszaki és szakmai elvárásokat, valamint az elszámolható költségeket a Felhívás részletezi.

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Támogatást igénylők köre: Az intézmények fenntartói, a fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet, az épületek tulajdonosai.  Jogi forma szerint: helyi önkormányzat és társulása, helyi és országos nemzetiségi önkormányzat és társulása, önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozás, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság és szervezet. Az erre vonatkozó megkötéseket lásd a Felhívásban.

Konzorciumi partner lehet: megyei önkormányzat, önkormányzati hivatal, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság és vállalkozás.

Támogatási összeg: a terület-specifikus melléklet szerint

Link: https://www.palyazat.gov.hu/top-421-16-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bvtse-fejlesztse-1

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.