2017-02-22

Határidő: 2017. március 20. – 2019. március 20. között folyamatos értékelés.

Tartalom:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • előkészítés: megalapozó dokumentum készítése – szükségletfelmérés, fenntarthatóság vizsgálata
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás: a bölcsődéhez kapcsolódó helyiségek, játszóudvar átalakáítása és felújítása
 • eszközbeszerzés: bútorok, berendezési tárgyak és eszközök
 • személyi feltételek megteremtése: bölcsődei dolgozók foglalkoztatása
 • kommunikációs tevékenység: kötelező nyilvánosság és marketing tevékenység

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt előkészítés: műszaki tervek, kiviteli és tendertervek készítése; közbeszerzés; egyéb szakértői tanácsadás igénybe vétele
 • akadálymentesítés, helyszín bérlés
 • projektmenedzsment: menedzsment szakemberek foglalkoztatása, a menedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó beszerzések és adminisztratív tevékenységek folytatása
 • a szolgáltatást nyújtó személyek képzése
 • a munkába visszatérő szülők képzése, kompetencia-fejlesztése
 • a projekt végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztráció
 • preventív egészségügyi szolgáltatás a bölcsődében gyerekek számára

A műszaki-szakmai elvárásokat, valamint az elszámolható költségek körét a Felhívás tartalmazza.

Támogatást igénylők köre: vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek), nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, központi költségvetési szervek, 
amelyek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek, Magyarországi székhellyel / EGT székhellyel és Magyarországi telephellyel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek, és az utolsó teljes üzleti évben a statisztikai állományuk legalább 10 fő volt.

Megvalósítási időszak: 12-24 hónap.

Megpályázható összeg: 8-100 millió Ft. 

Link:  https://www.palyazat.gov.hu/ginop-538-17-munkahelyi-blcsdk-ltrehozsnak-tmogatsa

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.