2017-03-21

Határidő: 2017. 04. 21 – 2019. 04. 22.

Határnapok: 2017. 04. 21 – 2017. 05. 29., 2017. 06. 05 – 2017. 07. 17., 2017. 07. 24 – 2017. 12. 14., 2017. 12. 21. – 2018. 06. 18. 06. 25 – 12., 2018. 12. 19 – 2019. 04. 22. 

Tartalom: Nemzetközi és hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása, sok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóval rendelkező iskolák és jobb helyzetű gyermekek által látogatott iskolák között. A program hozzájárul a szociális kompetenciák növekedéséhez és iskolai eredményességük javításához. Ezen kívül a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra, tanórákon kívüli foglalkozások szervezésére is lehetőség nyílik.

Célcsoport: Felső tagozatos, középiskolás gyermekek, akik közül 40% rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Pedagógusok, családtagok, testvériskolák pedagógusai és tanulói.

Tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

„A” programelem: Hazai és Kárpát-medencén belüli programok megvalósítása

 • kötelező óraszámon felüli nyelvórák
 • tanulók és pedagógusok által választott témához kapcsolódó programtevékenységek kidolgozása
 • tanórán kívüli foglalkozások, választott témához kapcsolódva
 • tantárgyi fejlesztés, választott témához kapcsolódva
 • tanórán kívüli, vagy egész napos iskolán kívüli programok
 • intézmények közötti kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása
 •  aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése

Kötelező, önállóan nem támogatható: projekt előkészítés, projektmenedzsment, horizontális szempontok érvényesítése, kötelező nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység:

„B” programelem: nemzetközi kapcsolatok

 • tanulók és pedagógusok által választott témához kapcsolódó programtevékenységek kidolgozása
 • iskolán kívüli programok szervezése
 • két intézmény tanulói és pedagógusai között személyes találkozók lebonyolítása, nyári bentlakásos program
 • idegen nyelvű előadás megtartása
 • játékos formában érzékenyítés

Támogatást igénylők köre: köznevelési intézmények fenntartója (állami, egyházi, nem állami). Konzorciumban nem lehet pályázni.

Megvalósítási időszak: 24-36 hónap

Megpályázható összeg: 10-20 millió forint (amennyiben a „B” programelemet nem valósítja meg, maximum 15 millió Forint)

Számszerűsített szakmai elvárások:

 • 50 fő projektbe bevont tanuló: a szakmai programok 80%-án részt vesz 
 • 6 db hazai testvériskolai program: gyerekek, pedagógusok is részt vettek rajta
 • 1 db külföldi testvériskolai program: gyerekek, pedagógusok is részt vettek rajta
 • heti 1 plusz nyelvóra 
 •  heti 1 tantárgyi fejlesztés a választott témához kapcsolódva
 •  1 db tanórán kívüli egész napos foglalkozás

Indikátor: informális és nem formális képzésben résztvevő 7-24 évesek száma 50 fő (2018. 12. 31-ig 30 fő)

Az elszámolható költségek körét és az egyéb szakmai elvárásokat a Felhívás tartalmazza.

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-egytt-testvrknt-iskolakzi-szemlletforml-program-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.