2017-03-21

Határidő: 2017. április 3. – 2019. április 3.

Elbírálási szakaszok: 2017. 04. 03. – 2017. 05. 03., 2017. 05. 10. – 2017. 07. 11., 2017. 07. 18. – 2017. 11. 17., 2017. 11. 24. – 2018. 04. 14. 2018. 05. 01. – 2018. 10. 2., 2018. 10. 9. – 2019. 04. 03. 

Tartalom:

Célcsoport: Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, legalább 15 éves, középiskolás tanulók, illetve a velük foglalkozó pedagógusok, mentorok, szakemberek, és a szülők.

Tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

  • befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás elősegítése
  • tanulmányi eredmény javítása
  • igazolatlan hiányzások számának csökkentése
  • közösség – és kapcsolatépítő, valamint a tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása
  • további tevékenységek (lásd Felhívás)

Választható, önállóan támogatható tevékenységek: lásd felhívás

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projekt menedzsment, horizontális szempontok érvényesítése, kötelező nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: infrastruktúra fejlesztés, infokommunikációs fejlesztés és eszközbeszerzés

Számszerűsített szakmai elvárás (bővebben lásd a felhívásban)

  • tanulmányi eredmény javulása a projektbe bevont tanulók 80%-a esetében
  • évfolyamismétlés elkerülése a projektbe bevont tanulók 80%-a esetében

Indikátor: a támogatott programokban résztvevő tanulók száma 15-25 fő

Egyéb szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét lásd a felhívásban.

Támogatást igénylők köre: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, kollégium (felsorolt intézmények tanulóinak bevonásával), egységes iskola, összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény (középiskolai részre) fenntartója (állami, egyházi, nem állami).

Egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat, de egy feladat-ellátási helyre csak egyet. Egy feladatellátási hely akkor vonható be, ha ott a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 15%. Egy tanuló csak egy támogatási kérelemben kerülhet bevonásra.

Megvalósítási időszak: maximum 36 hónap

Megpályázható összeg: 20-30 millió forint, a bevont tanulók számától függően.

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-3110-16-lpj-egy-fokkal-feljebb-tovbbtanulst-erst-kezdemnyezsek-tmogatsa-1

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.