2017-03-21

Határidő: 2017. 04. 24. – 2018. 01. 2.

Elbírálási szakaszok: 2017. 04. 24.- 2017. 05. 08., 2017. 05. 15. – 2017. 05. 29., 2017. 06. 05. – 2017. 07. 05., 2017. 07. 10.- 2017. 08.10., 2017. 08. 17.-2017.09. 18., 2017. 09. 25-2017. 10.25., 2017.10.31.-2017.11.30, 2017.12.7-2018.01.02.

Célcsoport: kevésbé fejlett régiókban lévő köznevelési intézmények 1-11. évfolyamra járó tanulói, kiemelt tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő tanulókra.

Tevékenységek:

Kötelező önállóan megvalósítandó tevékenységek:

  • célcsoport bevonása
  • bentlakásos, élménypedagógián alapuló, hátrányaikat kompenzáló szervezett foglalkozások lebonyolítása
  • a foglalkozások megvalósításában résztvevők (szakember, önkéntes, segítő) felkészítése és érzékenyítése
  • programok fejlesztése és azok ismertetése – jó gyakorlatok disszeminációja
  • programcsomag – felszerelés a gyerekeknek, maximum 6000 Ft értékben

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projektmenedzsment, horizontális szempontok érvényesítése, könyvvizsgálat, kötelező nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: lásd felhívás

Számszerűsíthető szakmai eredmények:

  • támogatott bentlakásos programokban résztvevő tanulók: 4 év alatt összesen 500 millió forint támogatási összeg esetén 4000 fő. Minden további 100 millió forint támogatási összeg esetén plusz 700 fő / 4 év (A maximális támogatási összeg esetén ez alapján legalább 95 000 fő / 4 év)
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő tanulók részvétele a bentlakásos szervezett foglalkozásokon: 20%
  • bentlakásos szervezett foglalkozások száma: 6 hét / év

Indikátor: A projekt teljes időtartama alatt a bevont tanulók 2%-a fogyatékossággal élő, 10 fő vesz részt önkéntes programban.

Az egyéb szakmai elvárások és az elszámolható költségek köre a felhívásban szerepelnek. 

Támogatást igénylők köre: civil és egyházi szervezetek

Megvalósítási időszak: 48 hónap

Megpályázható összeg: 500 millió – 13,5 milliárd forint

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-1212-17-eslyteremt-programok-megvalstsa-1

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.