2017-03-21

Határidő: területspecifikus melléklet szerint.

Tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció érdekében
 • folyamatos szociális munka
 • törekvés a foglalkoztatás elősegítésére
 • törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
 • törekvés az egészség fejlesztésére
 • szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 •  bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenység: kötelező nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés; nyomtatott és online tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása

NEM támogatható tevékenységek:

 • társadalmi kirekesztést erősítő programok
 • infrastrukturális beruházás
 • olyan program, amely nem szolgálja a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, beilleszkedését
 • Biztos Kezdet Gyerekházban megvalósuló programok

Az egyéb szakmai elvárásokat, valamint az elszámolható költségek körét lásd a felhívásban.

Támogatást igénylők köre: megyei jogú város önkormányzata, és annak tulajdonában álló gazdasági társaság. Csak konzorciumban valósítható meg.

Konzorciumi partner: helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet, egyházi szervezet (legalább egy partner legalább 3 éves oktatási/egészségügyi/szociális tapasztalattal rendelkezik).

Megvalósítási időtartam: legfeljebb 60 hónap

Megpályázható összeg: területspecifikus melléklet szerint.

Link: https://www.palyazat.gov.hu/top-691-16-a-trsadalmi-egyttmkds-erstst-szolgl-helyi-szint-komplex-programok-

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.