2017-03-30

Határidő: 2017. április 28-május 29., 2017. június 5- szeptember 29. 

Tartalom:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység: Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete, azaz összesen kötelezően a megjelölt négy hét.

Az alkalmak 10%-a bentlakásos, 90%-a napközis legyen!

 A bentlakásos programokat vállaló intézményeknek minősítési eljárásban kell részt venniük. 6 napos, 5 éjszakás bentlakásos program lehetséges, az általános iskola 3., 5., 7. évfolyamos tanulói számára. A napi ötszöri étkezésért a szülőket többletköltség nem terheli.

A napközis programok 5 nap/hétre, legalább 8 óra/nap időbeosztással valósuljanak meg. Az 1., 2., 4., 6. évfolyamost tanulókat kell bevonni. Napi 4 étkezés, a szülőket többletköltség nem terheli.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével, különös tekintettel az alábbiakra:
  • a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése;
  • a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése;
  • szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása;
 • Előkészítés
 • Felszerelések biztosítása a programban résztvevő tanulóknak maximum 6000 Ft/fő értékben
 • Projektmenedzsment
 • Könyvvizsgálat
 • Horizontális szempontok érvényesítése
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, szükséges keretek biztosítása:

 • eszközök és alapanyagok beszerzése (a támogatási összeg maximum 5%-ig),
 • programhelyszínek akadálymentesítése, beleértve az infokommunikációs akadálymentesítést,
 • a megvalósult programok szakmai és/vagy eredménykommunikációja..

Számszerűsített szakmai eredmények:

 • bentlakásos programok 2018, 2019 június 3-4. hetében
 • napközi programok 2018, 2019 június 3-4. hetében
 • bevont önkéntesek 10 fő, 120 tanulónként további 1 fő
 • bevont iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók minimum 10, 120 tanulónként további 1 fő

Indikátorok: megvalósító intézmény 1 db, résztvevő 7-24 évesek száma 1200 fő

Az egyéb szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét lásd a Felhívásban.

Támogatást igénylők köre: köznevelési intézmények fenntartói önállóan, vagy legfeljebb 6 tagú konzorciumban (állami, nem állami, egyházi)

Megpályázható összeg: 60-600 millió forint (a bevont gyermekek számától függően)

Megvalósítási időszak: 18 hónap

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-335-17-korszer-pedaggiai-mdszerek-alkalmazst-segt-iskolai-kzssgi-program-ksrleti-megvalstsa-

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.