2017-03-30

Határidő: 2017. március 1 – 2017. április 7. 

Tartalom: Általános iskolák tornatermének, sportpályájának, sportolásra szolgáló infrastruktúrájának fejlesztése. A meglévő infrastruktúra bemutatásával komplett műszaki tartalommal rendelkező felújítási tervet kell benyújtani; a pályázati anyag később nem módosítható. A fejlesztésnek illeszkednie kell az iskola testnevelés tantervéhez. A nyertesnek be kell számolnia a megvalósítás haladásáról, a fejlesztés kihasználtságáról.

Eredményhirdetés: május 20.

Megpályázható összeg: maximum nettó 5 millió forint + ÁFA

Pályázók köre: állami és önkormányzati fenntartásban lévő általános iskola. A pályázatot az iskola nyújtja be, és az intézmény képviseletére jogosult személyek írják alá. A pályázatban nem vehet részt korábbi „Sportból a legtöbbet” nyertes. 10 nyertest választanak ki.

Kiíró: Tízpróba Magyarország Kft.

Link: https://www.decathlon.hu/tornaterem-felujitas.html?utm_source=hirlevel&utm_campaign=2017-03-02-Sportbol-a-legtobbet-palyazat&utm_medium=email

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.