2017-04-11

Határidő: 2017. május 8. 

Tartalom:

Azon helyi önkormányzatokat díjazzák, amelyek összes jogszabályban meghatározott önkormányzati feladatot ellátják, és ezen felül

 • aktív tevékenységükkel elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez;
 • példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenykedő szervezetekkel, személyekkel;
 • helyi közösségi életbe, közéletbe, annak alakításába széleskörűen bevonják az idős polgárokat és szervezeteiket;
 • foglalkoztatási lehetőségeket biztosítanak az idősek számára;
 • mindezen eszközökkel hosszú távon biztosítják az eredményes működést;
 • különösen támogatandó
  • az idős emberek számára a szabad levegőn, csoportban végezhető rendszeres fizikai elfoglaltság támogatása, lehetőleg a fiatalabb generáció bevonásával;
  • az önfejlesztés és a művelődés lehetőségének biztosítása az idősek számára;
  • elsősorban nem pénzügyi támogatással, hanem közösségi együttműködéssel, odafigyeléssel éri el a célt;
  • az idősek aktív bevonása, az értékek megerősítése;
  • új civil érdekérvényesítő kezdeményezések segítése, az Önkormányzati Idősügyi Tanácsok Együttműködési Fórumával való együttműködés vagy tagság.

Pályázók köre: helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat, amely eleget tesz jogszabályban előírt ellátási kötelezettségeinek

Díjazás: „Idősbarát Önkormányzat Díj”, 1.000.000 forint jutalom, amit az idősügy területén kell felhasználni.

Link: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.