2017-04-11

Határidő: 2017. 05. 02. - 2019. 05. 02. 

Elbírálási szakaszok: 2017.05.02. – 2017.06.02., 2017.06.09. – 2017.07.09., 2017.07.16. – 2017.11.14., 2017.11.21. – 2018.01.15., 2018.01.22. – 2018.06.01., 2018.06.08. – 2018.12.31., 2019.01.07. – 2019.05.02

Tartalom:

Célcsoport: 18-22 éves fiatalok, akik a középiskolát befejezték, nem rendelkeznek aktív hallgatói, tanuló jogviszonnyal és munkaviszonnyal. Az élethelyzeti krízis és az ebből fakadó pályaorientációs nehézség kiküszöbölése a cél.

Tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

  • toborzás, a program népszerűsítése, kiközvetítés
  • képzés, felkészítés a fiatalok és a befogadó szervezetek részére
  • tanácsadás a fiatalok részére

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projektmenedzsment, horizontális szempontok érvényesítése, kötelező nyilvánosság biztosítása, elkülönített pénzforgalmi számla fenntartása, könyvvizsgálat

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: lásd a felhívásban

A szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét lásd a felhívásban.

Támogatást igénylők köre: Olyan állami, nem állami és egyházi szervezetek, amelyek közfeladatot látnak el egészségügy, honvédelem, katasztrófavédelem, gyerekjóléti ellátás, vagy szociális bentlakásos szolgáltatás területén.  Egy szervezet egy támogatási kérelmet nyújthat be. Konzorciumban is lehet pályázni, legfeljebb 3 taggal.

Megvalósítási időszak: 24-36 hónap

Megpályázható összeg: 30-225 millió forint a bevont önkéntesek számától függően

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-nkntessg-szemlyre-szabva-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.