2017-04-11

Határidő: 2017. 05. 02. - 2018. 07. 31. 

Elbírálási szakaszok: 2017. 05. 02. – 2017. 06. 07., 2017. 06. 13. – 2017. 08. 02., 2017. 08. 07. – 2017. 11. 07., 2017. 11. 14.- 2018. 02. 28., 2018. 03. 07. – 2018. 07. 31. 

Tartalom:

Célcsoport: 10-18 éves általános vagy középiskolás – elsősorban roma – lányok, akik korai iskolaelhagyással veszélyeztetettek (50%-uk rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül); a bevont gyerekek családja;  valamint a korai iskolaelhagyással nem veszélyeztetett roma lányok. 

Tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

  1. Szükségletfelmérés, a célcsoportból a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik azonosítása;
  2. A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatósa, helyi szakemberek bevonása;
  3. Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára; 
  4. Csoport működtetése a lányok és mentoraik számára, legalább kétheti rendszerességgel;
  5. Természetbeni juttatás a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében;
  6. Kötelező együttműködés az EFOP-3.1.7. kódszámű programmal; 
  7. Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4 megvalósító szervezetekkel. 

Választható, önállóan támogatható tevékenységek: lásd a felhívásban.

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása, horizontális szempontok érvényesítése

Támogatást igénylők köre:  helyi nemzetiségi önkormányzat,  szövetség (kivéve sportszövetség), alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület, egyéb egyesület, egyház,  egyházi intézmény,  nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy,  egyéb egyházi szervezet, egyéb alapítvány

Egy támogatást igénylő egy pályázatot nyújthat be. Előnyben részesülnek a korábbi ROMISK-15, ROMISK-16 megvalósítók. 3000 fő alatti településen legfeljebb egy pályázatot támogatnak. A támogatást igénylő civil szervezet alapdokumentumában szerepelnie kell a gyermek- és ifjúsági célnak vagy cél szerinti tevékenységnek. A  támogatást igénylőknek együtt kell működniük azokkal a köznevelési intézményekkel, amelyeket a célcsoport látogat. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Megpályázható összeg: 25-30 millió forint 

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-bari-shej-nagylny-ft-mr-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.