2017-04-11

Határidő: 2017. 05. 22.  - 2017. 12. 29.

Elbírálási szakaszok: 2017. május 22. – 2017. június 28., 2017. július 5. – 2017. augusztus 14., 2017. augusztus 21. – 2017. december 29. 

Tartalom:

Célcsoport: A lemorzsolódással veszélyeztetett (Nkt. 4§ 37. pont alapján) tanulók és családjuk; a támogatásban részesített intézmények vezetői pedagógusai, dolgozói; inaktív pedagógusok, pedagógusjelöltek.

Tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségletekből kiinduló fejlesztése egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével;
  • a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazása;
  • egyéni és kiscsoportba történő differenciált fejlesztés;
 • az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek
  • az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása;
  • bevonás, kommunikáció, disszemináció;
  • a bevont családokat célzó képzési programok, előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása és megvalósítása;
 • eredményesség - és hatékonyság-mérés, értékelés eljárásainak kialakítása és intézményi szintű megvalósítása;
 • kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás.

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projektmenedzsment, horizontális szempontok érvényesítése, kötelező nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható: lásd a felhívásban

Támogatást igénylők köre: a Nkt 7§ (1) b) pontjában meghatározott általános iskolák fenntartói (állami, nem állami, egyházi). Konzorciumban nem megvalósítható. Maximum 5 intézmény vonható be.

Megvalósítási időszak: 30-36 hónap

Megpályázható összeg: 50-80 millió forint a bevont intézmények számától függően

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-szl-suli-tanulk-iskolai-elmenetelnek-javtsa-s-a-korai-lemorzsolds-visszaszortsa-az-iskola-csald-egyttmkdsre-alapozott-egyni-fejlesztsen-keresztl-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.