2017-04-11

Határidő: 2017. május 2 – 2017. május 16.

Elbírálási szakaszok: 2017. május 2. – 2017. május 16., 2017. május 23. – 2017. június 13., 2017. június 20. – 2017. július 20., 2017. július 26. – 2017. augusztus 28., 2017. szeptember 1. – 2017. október 1., 2017. október 6. – 2017. november 16., 2017. november 20. – 2018. január 2.

Célcsoport: A megvalósítás helyszíne maximum 3000 fős település. A programok, tevékenységek több települést is érinthetnek. A célcsoport a projektben érintett településen élők, különösen az ott élő/iskolába járó 6-18 éves gyermekek és családjuk. 

Tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával, illetve az iskola pedagógiai programjában nem szereplő, a helyi civil szervezetek által kezdeményezett tevékenységek a köznevelési intézmény tanulóinak aktív bevonásával. A felhívásban felsorolt tevékenységek közül legalább 4 választása kötelező. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projektmenedzsment, horizontális szempontok érvényesítése, kötelező nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: lásd a felhívásban

A szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét a felhívás tartalmazza. 

Támogatást igénylők köre: Általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, alapfokú művészeti iskolák – intézmények és fenntartóik. 3000 fő alatti településen működő intézmények pályázhatnak. Állami, nem állami, egyházi fenntartású intézmény is pályázhat.

Konzorciumi partnerként civil és egyházi szervezeteket lehet bevonni. Legfeljebb 5 tagú konzorcium lehet.

Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat, de egy köznevelési intézmény csak egy támogatási kérelemben szerepelhet. Egyéb támogatási konstrukciókkal való összeférhetetlenségről a felhívás rendelkezik. 

Megvalósítási időszak: 24-36 hónap

Megpályázható összeg: 25-75 millió forint

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-iskolakzpont-helyi-egyttmkdsek-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.