2017-04-21

Határidő: 2017. 05. 08. (5000 Ft nevezési díj)

Tartalom: Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségek létrehozásának és szakmai tevékenységeinek támogatása (települési szintű kulturális értékek felkutatása, újragondolása, élményközpontú befogadásának segítése; helyi identitás erősítése; támogatásban részesülnek: alkotó és előadóművészeti, hely- és honismereti, illetve a mindennapi élet minőségét fejlesztő közösségek.) Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek 16-28 év közötti fiatalok, önkéntesek, inaktívvá válók bevonásával valósulnak meg. Továbbá azok, amelyek témájukban/tartalmukban a településre jellemző szokásokat, hagyományokat, meghatározó személyiségeket kutatnak fel, a hozzájuk kapcsolódó közösségteremtő eseményeket, folyamatokat, szakköröket és szakmai csoportokat hívnak életre és működtetnek.

A Kollégium nem támogatja:

 • az NKA más szakmai Kollégiumának illetékességi körébe tartozó programokat;
 • hivatásos művészeti rendezvényeket;
 • működési kiadásokat;
 • falunapot;
 • valamint a gasztronómiai célú eseményeket.

A Kollégium döntésekor megjelölheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.

Pályázók köre: 2000 fő alatti magyarországi településen működő közművelődési intézmény, települési önkormányzat, közművelődési tevékenységet folytató civil szervezet, egyesület, alapítvány, amelyek 2016-os OSAP 1438 dokumentummal rendelkeznek. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Megvalósítási időszak: 2017. 08. 01. – 2017. 12. 31.

Megpályázható összeg: maximum 500.000 Ft

Elszámolható költségek:

 • előadók tiszteletdíja,
  • szakmai közreműködők tiszteletdíja (a részletezett költségvetésnek tartalmaznia kell a tiszteletdíj felhasználásának tételeit, a közreműködői terület megnevezését)
  • zsűritagok tiszteletdíja,
  • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
  • reklám- és propagandaköltség,
  • utazási költség,
  • bérletei díj (eszköz, terem)
 • szállítási költség.

Adóra és járulékokra támogatás nem igényelhető!

Link: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_205108_107

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.