2017-05-11

Határidő: 2017. június 1 – 2018. május 31.

Elbírálási határnapok: 2017. június 1. – 2017. július 13., 2017. július 19. – 2017. augusztus 30., 2017. szeptember 5. – 2018. február 26., 2018. március 1. – 2018. május 31.

Tartalom:

Tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

  • Bölcsődei ellátásban dolgozók képzése, érzékenyítése a Kodályi zenei nevelési elvek és módszerek befogadása érdekében, valamint továbbfejlesztő módszerek alkalmazása – kötelező
  • A projekt során megszerzett készségek alkalmazását szolgáló programok megvalósítása – kötelező
  • Bölcsődei ellátásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők felkészítése a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a végzettség megszerzéséhez – választható (legalább 1)
  • Bölcsődei ellátásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők felkészítése a csecsemő – és kisgyermeknevelő alapképzési szakra való jelentkezéshez - válaszható (legalább 1)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés (szakmai terv, felmérés, elemzés készítése); beruházás (zenei neveléshez kapcsolódó eszközök beszerzése); projektmenedzsment; horizontális szempontok érvényesítése; kötelező nyilvánosság biztosítása.

Válaszható, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés (közbeszerzés, projektirányítás és pénzügyi tervezés a projekt elindításáig); az EFOP-1.4.3-16 "Jó kis hely" projekt keretében a Biztos Kezdet Gyerekházakban dolgozók képzése, érzékenyítése.

A számszerűsített elvárásokat, az indikátorokat és az elszámolható költségek körét a felhívás tartalmazza. 

Támogatást igénylők köre: bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék fenntartói – állami, nem állami, egyházi fenntartók egyaránt. Egy szervezet egy támogatási kérelmet nyújthat be. Maximum 10 tagú konzorciumban is lehet pályázni.

Megvalósítási időtartam: 18 hónap

Megpályázható összeg: 6-60 millió Ft

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mg-jobb-kezekben-blcsdei-szakemberek-szakmai-fejlesztse-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.