2017-05-11

Határidő: 2017. május 29. (2200 forint pályázati díj)

Tartalom:

Idősszervezetek egyházi szervezetekkel és/vagy önkormányzatokkal együttműködve kistérségi szinten több település idős lakosait bevonva valósítanak meg programsorozatot az elszármazott családtagok meghívásával, idősek és fiatalok aktív részvételével.

Szakmai elvárások:

 • Pályázatonként legalább 4 rendezvényt kell megvalósítani. Egy rendezvény lehet több napos is, de a rendezvények között legalább 1 hónap teljen el.
 • Rendezvényenként minimum 30 fő vegyen részt, ennek 2/3-a időskorú, 1/3-a fiatalabb.
 • Pályázónként legalább 5 produktum (pl. videoklip, életinterjú, fotó, stb.) benyújtása szükséges.
 • Az alábbi programelemek közül legalább kettőt meg kell valósítani:
  • „Mesterségek fesztiválja” – régi mesterségek átadása, verseny formájában
  • „Nemzedékek egymás szemében” – kölcsönös életútinterjú készítése
  • „Ezt tanultam a nagyitól” – videoklip pályázat
  • „Generációk fotópályázat” – idősek és fiatalok együttes megjelenítése
  • „Nemzedékek alkotásai” – közös alkotótevékenység iskolában idősek bevonásával

Pályázók köre: civil szervezetek; egyházak, egyházi fenntartású szervezetek; önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjasklubok, vagy más nyugdíjasokat tömörítő szerveződések, amennyiben rendelkeznek kötelezettségvállaló szervezettel. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Megvalósítási időszak: 2017. május 1. – 2018. március 15.

Megpályázható összeg: 500.000 – 1,5 millió forint

Link: http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/nemzedekek_17_palyazati_felhivas.pdf

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.