2017-05-19

Határidő: 2017. június 26. - 2018. január 2. 

Elbírálási határnapok: 2017. június 26 – 2017. július 10., 2017. július 17 – 2017. július 31., 2017. augusztus 7 – 2017. szeptember 4., 2017. szeptember 11 – 2017. október 11., 2017. október 16 – 2017. november 16., 2017. november 22 – 2018. január 2.

Tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek (az alábbiakban a fő tevékenységcsoportok kerülnek felsorolásra, a választandó tevékenységek számát a Felhívás határozza meg):

  • A térségekben tapasztalható eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási eszközök bevezetését, az egyedi, belső működési hatékonyságot támogató, az intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések
  • eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási módszerek kidolgozása, bevezetése, alkalmazása
  • a közszolgáltatások minőségének javításával összefüggően a szervezeti működés hatékonyabbá tételéhez szükséges, az operatív működést lehetővé tevő informatikai fejlesztések
  • a komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése, infrastrukturális beruházás

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, projektmenedzsment, horizontális szempontok érvényesítése, kötelező nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat

A számszerűsített szakmai elvárásokat, az indikátorokat, valamint az elszámolható költségek körét a felhívás tartalmazza.

Támogatást igénylők köre: Olyan egyházi és civil szervezetek, amelyek az 1993. III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá a 1997. évi XXXI. törvény 15. §-(3) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzettek, és a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyen a bejegyzett férőhelyek száma legalább 200 fő. 

Egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség (legfeljebb 2 tagú). A konzorcium tagjai által fenntartott, a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek száma együttesen legalább 250 fő.

Megvalósítás időtartama: 18-30 hónap

Megpályázható összeg: 70-450 millió Ft

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-198-17-egyhzi-s-civil-szervezetek-szocilis-kzfeladat-elltsnak-tmogatsa-1

 

« Vissza
Naptár

             

                                            

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                       A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001 - Gyerekesély program
                                          országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása
                                                         és a program kísérése projekt keretében létrejött oldal.
                   Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.