2017-08-04

Határidő: 2017. szeptember 15- 2017. október 30. között, folyamatos értékelés.

Tartalom

Célcsoport: a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, akik a támogatást igénylő(k) tulajdonában lévő ingatlanokban élnek.

Tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek: szociális bérlakásokat érintő nem engedélyköteles felújítás, átalakítás, korszerűsítés; energiahatékonyság javítása; komfortfokozat növelés.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés; projektmenedzsment; horizontális szempontok érvényesítése; kötelező nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt előkészítés (közbeszerzés, projektirányítás és pénzügyi tervezés); lakás berendezése bútorokkal és alapvető háztartási gépekkel.

Számszerűsített szakmai elvárások:

  • a projektben lakhatási beruházással elért személyek száma 10 fő

  • a projekt keretében felújított szociális bérlakások száma 10 db

Indikátor: a lakhatási programokkal érintett hátrányos helyzetű, elmaradott településrészek száma 1

Az egyéb szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét lásd a felhívásban. 

A támogatást igénylők köre: A projektet a konvergencia régiókban található, városi és nem városi jogállású települések szegregált településrészein kell megvalósítani. Egy támogatást igénylő szegregátumonként egy támogatási kérelmet nyújthat be. A szegregátum meglétét KSH igazolással szükséges alátámasztani. A fejlesztést a pályázó(k) saját tulajdonú szociális bérlakásain kell végrehajtani.

Konzorcium vezető: helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása.

Konzorciumi tag: helyi önkormányzat, egyéb egyesület, egyéb alapítvány, belső egyházi jogi személy. Egy konzorcium maximum 5 tagú lehet.

NEM nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik pályáztak vagy pályázni fognak az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) c. felhívásra ugyanazon szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel (erről nyilatkozni szükséges); illetve akik pályáztak vagy pályázni fognak bármilyen TOP felhívásra ugyanazon szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel (erről nyilatkozni szükséges).

Megvalósítási időszak: maximum 12 hónap, legkésőbb 2018. október 31-ig.

Megpályázható összeg: 5-30 millió Ft

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-lakhatsi-krlmnyek-javtsa-cm-felhvs

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.