2017-08-04

Határidő: 2017. 08. 25. 16 óra –elektronikusan, 2017.08.28 – postán

Tartalom: Az önkormányzat egyféle tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség a 2016-ban foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2017.01.01-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban: ellátott). Keménylombos tűzifa esetén 2 m3/ellátott, lágy lombos tűzifa esetén 3m3/ellátott, barnakőszén esetén legfeljebb  6q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifát kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igényelhet az önkormányzat.

Az igénylés feltétele, hogy a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza. Az aktív korúak ellátásában, az időskorúak járadékában, valamint települési támogatásban részesülő személy, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő háztartás élvezzen előnyt, háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa vagy 10q szén kerüljön kiosztásra, ellenszolgáltatás nélkül.

Előnyben részesülnek a legfeljebb 25m3 fát, vagy 100q szén mennyiséget igénylő pályázók.

Támogatási időszak: A pályázati döntés legkésőbb 2017.09.29-ig megszületik. A tűzifát és szenet 2018.02.15-ig ki kell osztani, a támogatási összeget legkésőbb 2018.03.31-ig fel kell használni.

Pályázók köre: A KEKKH 2017.01.01-jei adatai alapján 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat.

Kiíró: Belügyminisztérium

Link: http://www.kormany.hu/download/9/5f/11000/%C3%96%C3%81T_p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s_pdf.pdf#!DocumentBrowse

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.