2017-08-04

Határidő: 2017.08.21. 2000 Ft pályázati díj (kivéve, ha a pályázó NEA-17-M vagy a NEA-17-SZ kapcsán befizette)

Tartalom: A civil szervezetek által gyűjtött, a számviteli beszámolókban a bevételek között összevontan szereplő és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adományok értéke után járó 5%-os normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül. A támogatás a működési költségek fedezésére szolgál.

Pályázók köre: szövetség, alapítvány, egyesület. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Támogatási időszak: 2017.04.01.-2018.03.31. Elszámolási határidő: 2018.04.30.

Igényelhető támogatás: 100% vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.

Összege: 10.000-500.000 Ft

A civil szervezet adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatása jelen kiírás keretében akkor biztosítható, ha a civil szervezet által gyűjtött, a számviteli beszámolójában a bevételek között összevontan szereplő és a Civil tv. 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a gyűjtött és elkülönítetten nyilvántartott adomány összeg legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot. Az adományok összegéről, a beszámoló és az elkülönített nyilvántartás alapján a szervezet képviselője a normatív támogatás iránti kérelemhez csatolt mellékletben nyilatkozik.

Elszámolható költségek: lásd a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban

Kiíró: EMET

Link:http://www.emet.gov.hu//_userfiles/nea/nea_17_n_palyazati_kiiras_es_utmutato.pdf

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.