2017-08-04

Határidő: 2017.08.16. (pályázati díj: 5000-30.000 Ft a megpályázott összegtől függően)

Tartalom:

Támogatható programok (egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat):

 1. Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés: Komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, igényfelmérésen alapuló, a fogyatékos személyek minőségi ellátását rendszerszinten támogató szolgáltatásfejlesztés, terjesztés, szervezés, amely lehetőséget ad a pályázó szervezet hosszú távú működésének megalapozására. A pályázat célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése.

 2. Fogyatékosságügyi projektek (több tevékenységtípus is választható, amennyiben összefüggenek egymással, de a maximálisan pályázható összeg nem változik):

 • személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások

 • engedélyezett képzés,

 • érzékenyítés/szakmai fórum

 • felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok

 • infokommunikációs akadálymentesítés,

 • foglalkoztatást támogató programok

 • szervezetfejlesztés

Megpályázható összeg:

 1. kategória: 10 millió forint

 2. kategória: 3 millió forint

Pályázók köre: A Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi C törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek, intézmények. Az alapdokumentumában nevesítetten szerepel a fogyatékos személyek, mint célcsoport.

Gazdálkodási forma szerint: egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, nonprofit kft., közalapítvány, sportegyesület, szövetség, sportszövetség, szociális szövetkezet

Megvalósítási időszak: 2017.10.01 – 2018.06.30.

Kiíró: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., EMMI

Link: http://fszk.hu/palyazat/fogyatekos-szemelyek-helyi-regionalis-es-orszagos-szervezeteinek-szakmai-programjainak-tamogatasa-2/?utm_source=FSZK&utm_campaign=2e0260649d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_17&utm_medium=email&utm_term=0_7ee04163f3-2e0260649d-342172477

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.