2017-08-04

Határidő: 2017.09.06.

Tartalom:

Megpályázható célok:

 1. tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztése

  • tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével

  • tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik javítása

 2. tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatások:

  • tanyasi gazdálkodók részére kiadvány készítés, tudásátadás

  • tanyasi gazdaságok hálózatának kialakítása, fejlesztése,

  • tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése

  • esélyegyenlőségi programok szervezése tanyán élők számára

  • mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára

  • a tanya, mint tájérték megőrzése érdekében a tájgondnok képzésben való részvétel támogatása

 3. tanyasi közösségi tér kialakítása

 4. tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátásnak érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése

 5. tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése

 6. szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása a tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállókban

Alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

Pályázók köre: Az alföldi tanyás térségeken található települési önkormányzatok és társulásaik, megyei önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek – részletesen lásd a felhívásban (célonként eltér).

Egy célra csak egy pályázatot lehet benyújtani. Több célra is lehet pályázni, de külön adatlapon (a 2. cél esetén szerepelhet egy adatlapon több alcél).

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

Támogatás: utófinanszírozású, a 4. cél finanszírozása kivételével legalább 10% önerő szükséges.

 1. cél: 2-4 millió forint

 2. cél: 2 millió forint (ezen belül tájgondnok képzésben való részvétel támogatása plusz 380.000 Ft)

 3. cél: 8 millió forint

 4. cél: 2 millió forint

 5. cél: 5 millió forint

 6. cél: 5 millió forint

Kiíró: Földművelésügyi Minisztérium

Link: http://tanya.hoi.hu/doc/tp1_2017_pf.pdf

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.