2017-08-31

Határidő: 2017.09.28. 16 óra elektronikusan, 2017.09.29. postán

Pályázók köre: 10.000 főnél kisebb lakosságszámú, 20.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzat, amely településen nem működik bölcsőde, mini bölcsőde, és a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.

Tartalom: A mini bölcsőde kialakítása történhet önkormányzati tulajdonú épület – akár egységes óvoda-bölcsőde – átalakításával, vagy új épület vásárlásával és átalakításával. Építési telek vásárlására, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő telken új építésre nincs lehetőség. Legfeljebb egy telephelyen (helyrajzi számon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhetnek támogatást.

Nem nyújtható be támogatási igény a cél eléréséhez nem szükséges fejlesztésekre; iroda (vezetői iroda) kialakítására; főzőkonyha, előkészítő, raktár kialakítására; út, járda, parkoló kialakítására, felújítására, bővítésére; számítástechnikai, irodai eszközök, szállítóeszközök, gépjárművek, egyéb anyagok beszerzésére. A beruházási összköltség 70%-ig eszközbeszerzésre is igényelhető a támogatás.

A pályázó vállalja új mini bölcsőde jogszabályoknak megfelelő kialakítását, a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzését, a bölcsődei ellátás biztosítását.

Az egyéb szakmai elvárásokat lásd a Felhívásban.

Megpályázható összeg: maximum 10 millió Ft, minimum 5%-os saját erővel.

Megvalósítási időszak: A támogatási döntést 2017.december 5-ig kapják kézhez a pályázók. 2017.01.01-2018.12.31. között kell felhasználni a támogatást.

Link: http://www.kormany.hu/download/c/08/21000/1003_II_11_mini_b%C3%B6lcs%C5%91de_P%C3%81LY%C3%81ZATI%20KI%C3%8DR%C3%81S.pdf#!DocumentBrowse

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.