2017-09-19

Határidő:

Az önkormányzati csatlakozás határideje:2017. október 2.

A (leendő) hallgatók részéről a pályázat benyújtásának határideje:2017. november 7.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

A települési önkormányzatok ösztöndíjjal támogatják az adott településen élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek felsőoktatásban való részvételét. A települési önkormányzat írja ki a helyben szokásos módon – a rendeletben meghatározott eljárásrend alapján – a pályázatokat. A (leendő) hallgatók pályázatának elbírálása, a támogatási összeg megállapítása önkormányzati szinten történik. Ezt az összeget egészíti ki a megyei önkormányzat, valamint az EMMI. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszköz-átadásként utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatását. Az ösztöndíjat a nyertes pályázókkal jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény folyósítja, a koordináció az EMET feladata.  

Link: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica12/ 

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2018. (BURSA-2018A, BURSA-2018B)

  1. A programban részt vevő településen állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton magyarországi felsőoktatási intézményben (alapképzés, mesterképzés, felsőfokú/felsőoktatási szakképzés; de PhD nem!) hallgatói jogviszonnyal rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű személyek. Támogatási időszak: 2017/2018. tanév 2. félév, 2018/2019. tanév 1. félév.
  2. A programban részt vevő településen állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal még nem rendelkező személy, aki felsőfokú tanulmányait a 2018/2019-es tanévben kívánja megkezdeni. Támogatási időszak: 3 tanév, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

A pályázóknak igazolniuk kell szociálisan hátrányos helyzetüket, valamint felvételi eredményüket/hallgatói jogviszonyukat.

Link: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.