2017-11-07

Határidő: 2017.11.15.

Pályázók köre: A belföldi székhelyű, törzskönyvi nyilvántartásba vett, hatályos működési engedéllyel rendelkező óvodák pályázhatnak, fenntartótól függetlenül. Az óvoda szellemiségében, pedagógiai hitvallásában és a helyi pedagógiai programban található elvekben, célokban, tartalomban kiemelt helyen van a hagyományos és kortárs kulturális és művészeti értékek átadása, akár a családok bevonásával. Az óvoda kapcsolatban van a helyi kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, gyakori a gyermekek számára szervezett óvodán kívüli kulturális program. Az intézmény arculata és a pedagógusok továbbképzése is ehhez igazodik.

Díjazás: A „Kincses Kultúróvoda 2018” címet 3 évig használhatja az intézmény, partnerkapcsolatai és marketing tevékenysége során. A 2018-2019-es nevelési évben komplex kulturális programcsomagot vehetnek igénybe a díjazottak, amely segíti a szakmai fejlődésükett.

Kiíró: EMMI

Link: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ismet-lehet-palyazni-kincses-kulturovoda-cimre20171101

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.