2017-11-07

Határidő: 2017.11.20. (nevezési díj: 10.000 Ft)

Tartalom: A pályázat célja színházi vendégjátékok (elsősorban nemzeti vagy kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek előadásai) megvalósulása a magyarországi, minősített színházművészeti szervezettel nem rendelkező településeken működő közművelődési intézményekben. A meghívandó produkciók közül előnyt élveznek a magyarországi színházi fesztiválra meghívást kapott, vagy azon díjat nyert előadások. A pályázati támogatás a korábban lekötött színházi produkciók költségeire nem használható fel. A pályázat beadásához a meghívni tervezett színházzal aláírt szándéknyilatkozatot csatolni kell.

Pályázók köre: Közművelődési tevékenységet folytató intézmények (költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok). A pályázónak rendelkeznie kell legalább 200 fő befogadására alkalmas komfortos nézőtérrel, valamint a színházi produkció befogadására alkalmas színpadmérettel, színházi technikával, valamint kiszolgáló helyiségekkel (színpadhoz kapcsolódó öltözők, mosdók). Egy pályázó - fenti pályázói körből - egy pályázatot nyújthat be, egy előadás támogatására.

Megvalósítási időszak: 2018. február 1. – 2018. december 31.

Megpályázható összeg: legfeljebb 1 millió Ft

Elszámolható költség: Az előadás/produkcióvásárlás számlás kifizetése. A várható jegybevételt a pályázati költségvetésben fel kell tüntetni.

Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap

Link: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_171120#1

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.