2017-11-07

Határidő: 2017. november 12. 

Tartalom:

„A” kategória: A már működő KEF-ek elkészült és elfogadott drogellenes stratégiáiban és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása, lebonyolításuk koordinálása. A kategória célja, hogy a KEF szakmai megerősítését, valamint a célcsoport számára szervezett programok megvalósítását segítse.

„B” kategória: Új vagy újjá alakuló KEF-ek létrehozása. A kategória célja a KEF szakmai munkájának megalapozása, a tagok szakmai megerősítése.

„C” kategória: A kategória célja az innovációs törekvések, párbeszédek támogatását előmozdító interdiszciplináris együttműködések és modellprogramok megvalósítása.

Pályázók köre: Fővárosi önkormányzat, helyi önkormányzat (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei – kivéve kisebbségi önkormányzat), önkormányzati fenntartású intézmény, önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén), közhasznú civil szervezetek (kizárólag regionális KEF esetén)

Jelen pályázati felhívásban egy Pályázó maximum két pályázati kategóriában pályázhat. Az „A” és a „B” kategóriák nem pályázhatóak együtt.

Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2018.06.30.

Megpályázható összeg: 500.000-1.000.000 Ft

A támogatási intenzitás 90%.

Kiíró: EMMI, NRSZH

Link: http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/124721?redirect=/web/guest/aktualis/

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.