2017-11-07

Határidő: 2017.11.10., folyamatos elbírálás

Tartalom: Fejenként 50.000 forint ösztöndíj azon óvodapedagógusok számára, akik már jelenleg is tehetséggondozást végeznek. Az ösztöndíjat a gondozott gyermekek tehetségfejlesztésére kell fordítani. A gyermekek számára tehetségműhelyeket kell tartani. Szolgáltatásokat és eszközöket is be lehet szerezni a támogatásból, melyet akár a gyermekek szüleikkel otthon is használhatnak. A pályázatot a fejlesztő pedagógus tölti ki, az adott gyermekek igényére szabva, az óvodavezető hagyja jóvá és küldi be.

Pályázók köre: Belföldi székhelyű óvodák (fenntartótól függetlenül) óvodapedagógusai. A tehetséggondozó óvodapedagógus személyesen vállalja a szülők bevonását a tehetséggondozásba.

Elszámolási határidő: 2017.12.10.

Kiíró:  Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete 

Link: http://ovodak.org.hu/images/stories/nivea/nivea2017.pdf

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.