2017-12-18

Határidő:

Közösségi környezet kollégium:

2018.01.15.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium:

2018.01.16.

Nemzeti összetartozás kollégium:

2018.01.17.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium:

2018.01.15.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium:

2018.01.18.

Tartalom: A civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységek támogathatók.

Pályázók köre: szövetségek, alapítványok, egyesületek

Az alapcél szerinti tevékenységek alapján:

NEA-KK-18-M Közösségi környezet kollégium: audio- és telekommunikáció, elektronikus hírközlés, fogyasztóvédelem, informatika, ismeretterjesztés, közművelődés, szak- és felnőttképzés, társadalmi párbeszéd, település és közösségfejlesztés, tudomány és kutatás.

NEA-MA-18-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme, élet és vagyonbiztonság, hobbi és sport, közbiztonság, közrend és közlekedésbiztonság védelme, mentés és katasztrófa-elhárítás, önkéntes tűzoltás, szabadidő.

NEA-NO-18-M Nemzeti összetartozás kollégium: a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése, a Magyarországon élő nemzetiségek védelme, a vallási tevékenység elősegítése az emberi és állampolgári jogok védelme, az európai integráció elősegítése, kulturális tevékenység, hagyományápolás.

NEA-TF-18-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium: adományosztás, családsegítés, egyéb nonprofit tevékenységek. A hátrányos helyzetű rétegek segítése, időskorúak gondozása, nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, rehabilitációs foglalkoztatás, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, polgári védelem.

NEA-UN-18-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium: betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, képességfejlesztés, nevelés és oktatás, természet- és környezetvédelem.

NEM nyújthat be pályázatot: szakszervezet, párt, párt által létrehozott alapítvány/egyesület, kölcsönös biztosító egyesület, közalapítvány, egyház és egyházi jogi személy, civil társaság. 

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

Megvalósítási időszak: 2018.02.01-2019.03.31.

Megpályázható összeg: 100.000-3.000.000 Ft

Visszatérítendő (előző évben 50 millió Ft feletti bevétel esetén), vagy vissza nem térítendő (elő- vagy utófinanszírozású) támogatás. A támogatási intenzitás mértéke maximum 90%.

Elszámolható költségek:

 • dologi kiadások:
  •  Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
  • Adminisztráció költségei
  •  PR, marketing, kommunikációs költségek
  •  Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei
  •  Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
  •  Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
  • Egyéb beszerzések, szolgáltatások
 • személyi jellegű kiadások
  • Bérköltség
  • Ösztöndíj
  •  Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
  • Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
  • Önkéntes foglalkoztatott költségei
 • felhalmozási kiadások:
  • Tárgyi eszköz beszerzés
  • Immateriális javak beszerzése
  • Saját tulajdonú ingatlan felújítása
 • térítésmentes hozzájárulás

Kiíró: EMET

Link: http://www.civil.info.hu/documents/14322/23731/NEA_palyazat_NEA-KK-18-M_kiiras.pdf

 

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.