2017-12-18

Határidő: 2018.03.30-2018.04.30. 

Tartalom:

„A” kategória: A már működő KEF-ek elfogadott helyi drogellenes stratégiában és cselekvési tervben meghatározott céljai alapján,

  • az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása, lebonyolításuk koordinálása,
  • KEF-ek szakmai fejlesztése (helyi felmérés, tanulmányút, tapasztalatcsere, konferencia, stb.),
  • helyi igényekre épülő programok megvalósítása.

„B” kategória: Új vagy újjá alakuló KEF-ek létrehozása, szakmai fejlesztése.

Pályázók köre:

  • fővárosi önkormányzat,
  • helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi, megyei – kivéve kisebbségi önkormányzat),
  • önkormányzati fenntartású intézmények,
  • önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén),
  • közhasznú civil szervezetek (kizárólag regionális KEF esetén).

Megpályázható összeg:

„A” kategória: 1-1,5 millió Ft – 10% saját forrás

„B” kategória: 300.000-500.000 Ft – 10% saját forrás

Támogatási időszak: 2018.07.01-2019.06.30.

Kiíró: EMMI, SZGYF

Link: http://szocialisportal.hu/documents/10181/130269/KAB_KEF_18_A_B.pdf/f5e0898e-ecbf-9102-6b4d-e9f04c48e958

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.