2017-12-18

Határidő: 2018.03.30-2018.04.30. 

Tartalom: A pályázat keretében a jelenlegi droghasználati szokásokhoz igazodó, az új pszichoaktív anyagok megjelenésére is reagáló programok megvalósítására nyílik lehetőség.

 • Kezelésbevételt elősegítő beavatkozások fejlesztése,
 • Ellátási igényekhez illeszkedő terápiás programok,
 • Speciális szükségletű csoportok reintegrációját segítő programok,
 • Józan szenvedélybetegek számára továbbképzés,
 • Kiegészítő programok és modellértékű tevékenységek, az alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatások,
 • Online tanácsadás,
 • Képzések támogatása (munkatársak részére), szolgáltatásvásárlás (jogi tanácsadás, szupervízió).

Pályázók köre: Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet szerint szenvedélybetegek részére szociális alap- és szakosított ellátást nyújtanak, és erre vonatkozóan rendelkeznek hatályos bejegyzéssel a szolgáltatói nyilvántartásban.

Gazdasági forma szerint:

 • közhasznú civil szervezet
 • közhasznú alapítvány
 • közhasznú közalapítvány
 • egyház
 • egyházi fenntartású intézmény
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő intézmények
 • non-profit bt és nonprofit kft.

Megpályázható összeg: 1,5 M – 4 millió Ft – 10% önrész

Támogatási időszak: 2018.07.01-2019.06.30.

Kiíró: EMMI, SZGYF

Link: http://szocialisportal.hu/documents/10181/130269/KAB_FF_18.pdf/bf7c02af-d385-a3a0-70cd-440085e7f005

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.