2018-01-09

Határidő:

Közösségi környezet kollégium 2018.01.29.
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2018.01.30.
Nemzeti összetartozás kollégium 2018.01.31.
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2018.01.29.
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2018.02.01. 

Tartalom:

Támogatható tevékenységek:

 • hazai és határon túli civil szervezeteket érintő rendezvények, programok 
 • a nemzetközi civil kapcsolatokban a magyar szerveztek jelenlétének biztosítása
 • civil szférával kapcsolatos kutatások, monitoring tevékenységek, nyilvántartási feladatok
 • civil szervezetekkel kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, valamint az esélyegyenlőséget és akadálymentesítést elősegítő tevékenységek, intézmények
 • a civil szférát bemutató kiadványok, sajtótermékek létrehozása
 • civil érdek-képviselet

Bővebben lásd a Felhívásban. 

Pályázók köre: szövetségek, alapítványok, egyesületek

Lehetőség van határon túli civil szervezetek pályázatára, a Felhívásban meghatározottak szerint.

Az alapcél szerinti tevékenységek alapján:

 • NEA-KK-18-SZ Közösségi környezet kollégium: audio- és telekommunikáció, elektronikus hírközlés, fogyasztóvédelem, informatika, ismeretterjesztés, közművelődés, szak- és felnőttképzés, társadalmi párbeszéd, település és közösségfejlesztés, tudomány és kutatás.
 • NEA-MA-18-SZ Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme, élet és vagyonbiztonság, hobbi és sport, közbiztonság, közrend és közlekedésbiztonság védelme, mentés és katasztrófa-elhárítás, önkéntes tűzoltás, szabadidő.
 • NEA-NO-18-SZ Nemzeti összetartozás kollégium: a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése, a Magyarországon élő nemzetiségek védelme, a vallási tevékenység elősegítése az emberi és állampolgári jogok védelme, az európai integráció elősegítése, kulturális tevékenység, hagyományápolás.
 • NEA-TF-18-SZ Társadalmi felelősségvállalás kollégium: adományosztás, családsegítés, egyéb nonprofit tevékenységek. A hátrányos helyzetű rétegek segítése, időskorúak gondozása, nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, rehabilitációs foglalkoztatás, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, polgári védelem.
 • NEA-UN-18-SZ Új nemzedékek jövőjéért kollégium: betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, képességfejlesztés, nevelés és oktatás, természet- és környezetvédelem.

NEM nyújthat be pályázatot: szakszervezet, párt, párt által létrehozott alapítvány/egyesület, kölcsönös biztosító egyesület, közalapítvány, egyház és egyházi jogi személy, civil társaság. 

Támogatási időszak: 2018.04.01-2019.03.31.

Támogatás mértéke:

Közösségi környezet kollégium 200.000-4.000.000 Ft
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 100.000-4.000.000 Ft
Nemzeti összetartozás kollégium 200.000-4.000.000 Ft
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 250.000-4.000.000 Ft
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 150.000-4.000.000 Ft

Támogatási előleg, vagy utólagos támogatás is lehetséges. A támogatási intenzitás 100%. 

Az elszámolható költségek körét lásd a Felhívásban.

Kiíró: EMET

Link: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

 

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.