2018-01-09

Határidő: 2018.01.15.

Tartalom:

„A” komponens: A roma képzőművészet, zene, film és irodalom támogatása

 • A roma kultúra bemutatása: időszaki kiállítás; irodalmi és zenei est; felolvasás; filmbemutató; színházi- és táncelőadás; roma zenei művészek által hangzó/képanyag összeállítása és nem üzleti célú kiadása.
 • Legalább 3 alkalommal kell a fenti tevékenységek valamelyikét ismétlődésszerűen megszervezni (kivéve a hang/képfelvétel).
 • Elvárások a rendezvényekkel kapcsolatban:
  • A rendezvények közül legalább egynek a Roma Holokauszttal kell foglalkoznia.
  • Legalább egy alkalommal meg kell emlékezni Cziffra Györgyről.
  • Az egyik eseményen be kell mutatni egy roma példaképet.
  • A roma művészek művein túl olyan alkotások is bemutatásra kerülhetnek, melyek szerzője nem roma származású, de a mű témájában pozitív értelemben foglalkozik a hazai roma közösséggel.
  • További előny, ha magyar és cigány nyelven is elérhetőek a programok.

„B” komponens: Egynapos kulturális események támogatása

 • Fesztiválok, roma ünnepségek, roma napok, hitéleti események, roma búcsúk, lelki gondozási események kulturális programjai, stb. megvalósítása olyan módon, hogy abban a roma kultúra megjelenjen.
 • Nagyobb közönséget megszólítani képes, nyitott (roma és nem roma lakosság  számára egyaránt), települési és megyei szintű eseményeket kell szervezni.
 • A rendezvényre vonatkozó elvárások:
  • Közösségépítő hatás, helyi előadók, művészek, szervezetek bemutatása.
  • Gyerekprogramok.
  • Roma példaképek bemutatása.
  • Roma témájú köz-és magángyűjtemények bemutatása.
 • Megyénként egy megyei és egy helyi szintű pályázat támogatható. Megyei szintű rendezvény esetén legalább még másik 4 települést aktívan be kell vonni a szervezésbe.

Pályázók köre:

 • roma, vagy eddigi tevékenységük alapján romákkal, roma kultúrával is foglalkozó bejegyzett civil szervezetek, melyek alapító okiratában szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása
 • cigány, roma nemzetiségi önkormányzatok
 • helyi, megyei önkormányzatok és azok intézményei (települési önkormányzat esetében szükséges a HEP)
 • települési önkormányzatok társulása
 • közművelődési intézmények, közművelődési feladat ellátására a helyi önkormányzattal megállapodást kötő szervezetek, valamint ezek fenntartói
 • nyilvános könyvtárak illetve fenntartóik (kivéve a központi költségvetési szerv fenntartásában működő könyvtárak)
 • a NEM roma önkormányzat pályázóknak együttműködési megállapodást kell kötniük a roma nemzetiségi önkormányzattal, vagy legalább egy roma kulturális szervezettel

Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2018.12.31.

Támogatás mértéke:

„A komponens”: Rendezvények esetében maximum 250.000-700.000 Ft. Hangzó/képanyag rögzítése és nem üzleti célú kiadása esetén maximum 300.000-500.000 Ft.

„B” komponens: maximum 300.000-700.000 Ft

Kiíró: EMMI, EMET

Link: http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/rom_rkt_18/palyazati_felhivas_vegl_11_29.pdf

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.