2018-03-19

Határidő: 2018.04.06-04.23.

Tartalom:

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. tevékenységcsoport: (legalább 3 tevékenységet kell választani)

 • új szolgáltatások bevezetése a szegregátumban élők részére
 • társadalmi felzárkózási képzések biztosítása a programban részt vevő szakemberek számára
 • hiányzó szakemberek biztosítása, életvezetési és adósságkezelési tanácsadások biztosítása
 • a szegregátumból való kiköltözés esetén az érintett egyének és az új lakókörnyezetben élők felkészülésének segítése
 • jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogokról történő megállapodások elősegítése

2. tevékenységcsoport: (legalább 1 tevékenységet kell választani)

 •  Szociális bérlakásokat érintő építési engedély köteles és nem építési engedély köteles beruházások
  • felújítás, átalakítás, egybenyitás, bontás, korszerűsítés
  • energiahatékonyság javítása
  • komfortfokozat növelése
  • lakáscélra történő átalakítás
  • ingatlan vásárlása (kizárólag integrált környezetben)

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt előkészítés: tervezés, engedélyezés
 • projekt menedzsment
 • horizontális szempontok érvényesítése
 • kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • szegregátumot érintő tevékenységek:
  • mobil illemhely, mosdó, zuhanyzó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése
  • lakókörnyezet, lakhatási feltételek biztosítása, konténeres hulladékgyűjtés, rágcsáló és csótányirtás, ebek oltása, kóbor állatok befogása
  • engedély köteles beruházások tervezése
  • közterületi vízvételi hely rendbetétele, új létesítése
  • a beruházás idején a szociális bérlakásban élők időszakos elhelyezésének biztosítása
  • költöztetés biztosítása
 • projekt előkészítés: közbeszerzés, projektirányítási feladatok ellátása a projekt indulásáig
 • a lakás berendezése bútorokkal és alapvető háztartási eszközökkel

Az egyéb szakmai elvárásokat és az elszámolható költségek körét a Felhívás tartalmazza. 

Támogatást igénylők köre: Szociális bérlakással rendelkező szervezetek:

 • Konzorciumvezető: költségvetési szerv, részvénytársaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, egyéb egyesület, egyéb alapítvány, egyházi jogi személyek. Nem állami szereplők számára a konzorciumi megvalósítás kötelező.
 • Konzorcium tag: részvénytársaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, egyéb egyesület, egyéb alapítvány, egyházi jogi személyek.

Megvalósítási időszak: Legfeljebb 8 hónap, legfeljebb 2018. december 15-ig.

Megpályázható összeg: 1-500 millió Ft

 Az igényelhető minimális támogatási összeg minimum 1.000.000 Ft, melyből legalább 1 lakás felújítását kell megoldani. Minden további lakás programba vonása 1.000.000 Ft-tal emelheti a támogatási összeget és ez által az elvárt érték is arányosan nő.

Egy pályázó több szegregált területet is bevonhat a programba, de egy ilyen településrészre maximum 30 millió Ft fordítható.

Kiíró: EMMI

Link: https://www.palyazat.gov.hu/efop-243-18-a-szegregtumokban-lk-lakhatsi-krlmnyeinek-javtsa

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.