2018-03-19

Határidő:

  • Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása: 2018.09.30.
  • Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása: 2018.09.30. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2018.11.10-ig.
  • Rendkívüli szociális támogatás: 2018.08.15.

Tartalom: A megyei önkormányzatok váratlan kiadásainak rendkívüli támogatása; a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása működőképességük megőrzése és feladataik ellátásának biztosítására; ezen belül rendkívüli szociális támogatás a települési támogatások kifizetéséhez.

Pályázók köre:

  • Megyei önkormányzatok (egy alkalommal),
  • települési önkormányzatok (legfeljebb két alkalommal),
  • rendkívüli szociális támogatásra azok a települési önkormányzatok, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32.000 Ft-ot (egy alkalommal).

Megpályázható összeg: Egyedi elbírálás alapján, a keret kimerüléséig. A megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatása visszatérítendő és vissza nem térítendő formában is nyújthatók, a rendkívüli szociális támogatás vissza nem térítendő.

Kiíró: Belügyminiszter, Nemzetgazdasági Miniszter

Link: http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=206#!DocumentBrowse  

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.