2018-10-31

Nemzetiségekért Díjra vonatkozó jelölés

Link: https://kozossegimuvelodes.hu/2018/10/11/felhivas-nemzetisegekert-dijra-vonatkozo-jelolesre/

Kiíró: Miniszterelnökség

Határidő: 2018.11.09

Érvényes: 2018.11.09

Összefoglaló:

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2018. évi Nemzetiségekért Díjra történő jelölésre. A Nemzetiségekért Díj elismerésben a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek.

A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami elismerés átadására 2018. évben is a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor.

A 2018. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a mellékelt adatlap benyújtásávál 2018. november 9-ig szükséges eljuttatni elektronikusan a titkarsag.nf@me.gov.hu e-mail címre, illetve aláírva papír alapon a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának postai címére (1357 Budapest, Pf. 6.).

Pályázat az Europa Nostra Díjakra

Kiíró: Európai Unió; Europa Nostra Restoration Fund

Határidő: 2018.11.15

Pályázhat: bárki

Link: http://kultura.kreativeuropa.hu/palyazatok/palyazat_az_europa_nostra_dijakra/40242

Az Európai Unió és az Europa Nostra pályázatot hirdet az Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére. 

Az Európai Unió és az Europa Nostra pályázatot hirdet a 2019-es Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére. A díjra négy kategóriában várják a nevezéseket: Kulturális örökség megőrzése; Kutatás; Az örökség iránt elkötelezett szolgálat; valamint Oktatás, képzés és a tudatosság növelése. A díjat akár 30 örökségi projekt és kezdeményezés is megkaphatja. A nagydíjra hét projektet jelölnek ki, amelyek mindegyike 10 ezer eurós díjat kap.

Pályázati határidő: 2018. november 15.

Bővebb információ:

Europa Nostra; - Elena Bianchi

E: awards@europanostra.org

I: http://www.europeanheritageawards.eu/apply/

T: +31 70-302-4058

 

 

Jószolgálat-díj

Kiíró: Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány

Határidő: 2018.11.30

Pályázhat: bárki

Link:  http://www.joszolgalatdij.hu/

A díj elsődleges célja elismerésben részesíteni azokat a személyeket és szervezeteket, akik a különböző szociális területeken áldozatos és példaértékű munkát végeznek. Az öt kategóriában megfelelő ajánlással bárki jelölhet olyan személyt, akinek munkáját, életpályáját elismerésre méltónak tartja: családokért végzett szociális munka, kisebbségekért végzett szociális munka, fogyatékkal élőkért végzett szociális munka, idősekért végzett szociális munka, hajléktalanokért végzett szociális munka. 

HIVATÁSSZERŰEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA 

- Szervezetek: Társadalmi szervezetek (alapítványok, közalapítványok, egyesületek, szövetségek, egyházak, egyházi szervezetek, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek), valamint az állam és a közigazgatás szervezetei, melyek fő tevékenysége a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért végzett szociális munka.  (3 szervezet, egyenként 2 000 000 Ft díjazással)

- Egyén : Olyan személy, akik hivatásszerűen, intézményi/szervezeti keretek között a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért karitatív tevékenységeket végez. (3 egyén, egyenként 500 000 Ft díjazással)

ÉLETMŰDÍJ

Olyan személy, aki szervezeti, közösségi keretek között és/vagy szervezeti, közösségi keretektől függetlenül, a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért végez vagy végzett évtizedeken át tartó, elhivatott és példaértékű segítő tevékenységet.  (1 egyén, 1 000 000 Ft díjazással)

ÖNKÉNTESEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA 

- Közösségek : Olyan civil szerveződések (formális pl.: egyesületek, egyházi szervezetek, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek, vagy nem formális közösségek), akik önszerveződő módon végeznek valamilyen közvetlen segítő munkát a rászoruló családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért, az adott közeg egy-egy aktuális problémájára reagálva, önkéntesek segítségével. (1 közösség, 1 000 000 Ft díjazással)

- Egyén: Olyan személy, aki szervezeti, közösségi keretek között, és/vagy szervezeti, közösségi keretektől függetlenül, a rászoruló családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősért végez önkéntes segítő munkát (1 egyén, 500 000 Ft díjazással)

A jelölési időszak 2018. szeptember 5-én indul és 2018. november 30-ig tart. 
A pályázatra jelölés az alábbi oldalon lesz elérhető: http://www.joszolgalatdij.hu/jeloles

 

 

Richter Anna Díj

Kiíró: Richter Gedeon Nyrt.

Határidő: 2018.11.30

Link: http://www.richterannadij.hu

Összefoglaló: A Richter Anna Díj célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségtudatosság, a társadalmi jóllét fontosságára, inspirálja az egészségügy, oktatás, kutatás, gyógyszerészet területein dolgozó szakembereket, és a legjobb ötleteik kivitelezéséhez anyagi támogatást nyújtson, megmutassa azokat a nagyközönségnek, sajtónyilvánosságot biztosítson, és segítse megvalósulásukat.

Pályázhat:

 • egészségügyi szakembereket tömörítő, illetve egészségügyi ellátást nyújtók, kutató intézetek, szervezetek, egyesületek, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi szakemberek szakmai szervezetei, valamint az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb szervezetek (így például bejegyzett alapítványok,
 • közhasznú társaságok, jótékonysági szervezetek), továbbá
 • közoktatási, felsőoktatási intézmények

A Pályázó részéről az alábbiakban felsorolt kategóriák valamelyikének megfelelő - az adott szervezettel jogviszonyban (például: munkaviszony, felsőoktatási intézmény esetében munkaviszony vagy hallgatói jogviszony) álló - természetes személy, vagy e természetes személy által képviselt csapat vehet részt (a továbbiakban: "Résztvevő”):

-              Orvosnő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat;

-              Egészségügyi szakdolgozó nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat;

-              Gyógyszerész nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat;

-              Pedagógus/tanár/kutató/hallgató nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat.

A Résztvevőnek a szakmájában aktívnak, a pályázati időszakban a megjelölt kategóriába illeszkedő területen dolgozó személynek kell lennie, aki az innovációs ötlet megszületésében proaktív, megvalósításában vezető szerepet vállal, valamint vállalja, hogy nevével, személyével képviseli csapatát.

Támogatott tevékenységek és kiadások:

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: "Richter”) "Richter a Nőkért” program kezdeményezésének keretében a jelen pályázati kiírás 3. pontjában meghatározott pályázói kör részéről olyan újszerű, legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig megvalósítható ötleteket kíván támogatni, amelyek az oktatás és kutatás, gyógyítás, gyógyszerészet, egészségügyhöz kapcsolódó ismeretterjesztés területein kreatív, innovatív módon járulnak hozzá az oktatás vagy egészségügy színvonalához, fejlődéséhez, illetve az adott területen dolgozók mindennapjait megkönnyítik, minőségi változást hoznak a hétköznapokban, egyúttal a Richter szellemiségével, valamint a mindenkor hatályos gyógyszeripari jogszabályokkal és iparági kódexek szabályaival összhangban vannak. Ehhez kapcsolódóan ilyen ötletek különösen, de nem kizárólagosan:

 

Rendezvények, programsorozatok szervezése és megvalósítása:

Melyek célja a fenntarthatóság, egészségtudatosság népszerűsítése a társadalmi felelősségvállalás keretében, és laikusok - azaz nem az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek - számára kerülnek megtartásra, továbbá nem minősülnek az egészségügyhöz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó szakmai vagy tudományos célokat szolgáló rendezvényeknek.

 • Képzések, tréningek, konferenciák szervezése és megvalósítása melyek célja a gyógyszerkutatás, egészségügy, gyógyítás területein végzett ismeretterjesztés, szemléletváltás, valamint ezen területeken belül a kommunikáció, kapcsolatteremtés fejlesztése, és az evidenciákon alapuló gyógyítás népszerűsítése a társadalmi felelősségvállalás keretében, és laikusok - azaz nem az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek - számára kerülnek megtartásra, továbbá nem minősülnek az egészségügyhöz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó szakmai vagy tudományos célokat szolgáló rendezvényeknek.
 • Életmód, burning out prevenció, közösségépítés melynek célja olyan innovatív beruházások létesítése, melyek hozzájárulnak az oktatásban és egészségügyben dolgozók egészségének és jóllétének megőrzéséhez, figyelemmel arra, hogy nem lehet az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban dolgozók számára szórakoztatást - például sportolási, szabadidős vagy kulturális tevékenységek - nyújtani, finanszírozni vagy szervezni.
 • Egyéb kreatív ötletek melyek a megjelölt témákhoz kapcsolódnak és a Richter szellemiségével összhangban vannak.

A Richter Anna Díj összdíjazása: A Richter egy pályázati ciklusban maximum 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint összeget ajánl fel, melyet a jelen pályázati kiírás 10. pontja alapján az öt díjazott Pályázó között egyenlő részben oszt meg.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege: A pályázat nyertes Pályázói a pályázat megvalósítására kategóriánként 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő összeget kapnak, mely összeg felhasználását a Richter felé igazolniuk kell a projekt megvalósulása során illetve azt követően.
A lebonyolításhoz kapcsolódó dologi kiadások: terembérlet, eszközbérlet, tárgyi eszköz beszerzése, előadók, trénerek, technikai személyzet díjazása, utazási-, vagy szállítási költség, szállásköltség, a csapattagok, vagy önkéntesek ellátásának költségei, postaköltség, kommunikációs költségek, hirdetések, kiadványok, tananyagok, kiállítási installációk költségei, valamint a kreatív tevékenységhez szükséges anyagköltségek, amennyiben a projekt megvalósításához elengedhetetlen.

Pályázati folyamat mérföldkövei:

 • pályázatok beérkezésének végső határideje (2018. november 30.)
 • a 12 döntős pályázat nyilvános közzététele és a közönségszavazás kezdete (2019. február 4.)
 • közönségszavazás vége (1 díjazott) (2019. február 28. 24.00 óra)
 • a nyertes, díjazott pályázatok hivatalos nyilvános bejelentése, est keretében (2019. március 08.)
 • projektek megvalósulásának kezdete (2019. március 09.)
 • projektek megvalósulásának vége (2019. szeptember 30.)

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatnak tartalmaznia kell egy összesen 5 pontból álló esszét, mely pontonként maximum 300 szót tartalmazhat. A szöveges pályázat egyes pontjai:

 • a projekt célkitűzései;
 • a Pályázó(k) és a Résztvevők bemutatkozása, motivációja;
 • a projektterv vázlatos bemutatása, hozzávetőleges költségvetése;
 • a projekt újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása az egészségügy/gyógyszerészet/oktatás területén;
 • a projekt fontosságának kifejtése az adott közösség számára;

A pályázatok benyújtásának helye: http://www.richterannadij.hu honlap pályázati űrlapja kitöltésének segítségével.

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: A beérkezett érvényes pályázatokat az alábbi szempontok alapján rangsorolja a Richter Anna Díj 5 tagú zsűrije:

 • A program céljainak megalapozottsága, megvalósíthatósága, szükségességének alátámasztása.
 • Az ötlet újszerűsége, egyedisége, a pályázat innovatív, kreatív elemei.
 • A program költségvetésének hatékonysága, megalapozottsága.
 • A pályázati célok mennyire illeszkednek a Pályázó tevékenységéhez és a Résztvevők szakmájához.

A pályázatok elbírálásának határideje:  2018. december 31.

Összesen 12 pályázat kerül a döntős pályázatok közé.

Richter Anna Díjjal jutalmazott pályázatok:

A legjobb 12 pályázat közül a http://www.richterannadij.hu oldalon a közönség által legnépszerűbbnek talált egy pályázat közönségdíjban részesül, a Richter Anna Díj 5 tagú zsűrije ezen felül a jelen pályázati kiírás 3. pontjában meghatározott kategóriánként (orvosnő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; egészségügyi szakdolgozó nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; gyógyszerész nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; pedagógus/tanár/kutató/hallgató nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat) zsűridíjat ítél oda az általa legkreatívabbnak, leginnovatívabbnak tartott döntősnek.

Az online szavazás időtartama: 2019. február 4.-február 28.

Eredményhirdetés: A Richter Anna Díj ünnepélyes eredményhirdetése 2019. március 8. napján a 12 döntős Pályázó Résztvevőinek jelenlétében történik.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.