2018-10-31

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány 2018. évi pályázati felhívása

Kiíró: Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa

Határidő: 2018.11.09 12. óra

Link: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d5c03e40a5f48d00c125831b005f2b26?OpenDocument

Pályázhat: Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok. Hivatalos oktatási intézmény tanulója. A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény szükséges.

Összefoglaló: A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 650 000 Ft, amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség, melynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi eredményétől, a pályázók számától függ, a fent jelölt keretösszegre tekintettel. A pályázat elbírálása után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.

Az Alapítvány ezzel a pályázattal elsősorban a 18. év alatti azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.

Örömmel vennénk olyan pályázatot is, ahol az átlagtól eltérő tevékenység gyakorlóját támogathatnánk, aki például zenei vagy más művészeti területen is eredményes. Továbbá szívesen támogatunk olyan pályázó diákot, aki kreatív gondolkodásával a későbbiekben eredményes tanulmányokat folytathat például műszaki-, informatikai területeken.

Előnyben részesítjük:

 • A jó tanulmányi eredményt elérő, igyekvő diákokat (a pedagógus írásos véleménye alapján),
 • Nehéz jövedelmi helyzetben élő családban élő diákokat (rövid a körülményeket ismertető írásos bemutatkozás),
 • Látássérült testvérrel, vagy más látássérült családtaggal élő diákokat,
 • Halmozott fogyatékossággal élő diákokat,
   
 • Látássérült gyermekét egyedül nevelő szülő családjában élő diákokat.

Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél határidőben történő benyújtásával lehet.

A megpályázható összeg: maximum 30 000-50 000 Ft, tanulmányi átlagtól függően, melyet a kuratórium határoz meg. Amennyiben egy családból több pályázat érkezik be a kuratórium egyedi döntésével az egy családban élő gyermekeket együttesen támogathatja az egyéb körülmények figyelembevételével megállapított összeggel. A pályázó a tanulmányát-, életvitelét segítő különféle eszközök, beszerzésére nyújthat be pályázatot.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó eszközökre lehet:

 • tanulást segítő eszközök (informatikai, optikai, mechanikus, beszélő alkalmazások stb.)
 • iskolai munkáját, egyéb foglalkozásokat segítő eszközök
 • életvitelt könnyítő eszközök,
 • személyes használatra ruhanemű, cipő, táska.

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. Pályázati adatlap, mely letölthető a http://www.vgyke.com/wp-content/uploads/2018/10/P%C3%A1ly%C3%A1zati-adatlap-P%C3%A9ntek-Lajos-2018.doc oldalról
 2. Látássérülést igazoló dokumentum
 1. a). MVGYOSZ és tagszervezeteinek tagsági igazolványának fénymásolata (fényképes és az érvényes tagsági jogviszonyt igazoló oldalak) vagy,
 2. b). emelt szintű családi pótlékot megállapító érvényes határozat fénymásolata
  1. Az egy háztartásban élő több látássérült személy esetén valamennyiük fogyatékosságát igazoló dokumentumok (tagsági igazolvány fénymásolata, vagy fogyatékossági támogatást vagy vakok személyi járadékát megállapító határozat másolata, vagy emelt összegű családi pótlékot megállapító határozat másolata)
  2. Bemutatkozó levél a pályázati adatlapon közöltek szerint.
 • iskolai pedagógus javaslata a pályázati adatlap figyelembevételével, a pályázó tanulmányaira. tekintettel.
 • az iskolai jogviszony igazolása.

Nyomatékosítjuk, hogy a támogatást csupán abban az esetben tudjuk kifizetni, ha a beszerzett eszközről szóló számlák dátuma 2018. október 01. és december 14. közé esik, illetve a benyújtott eredeti számlák a támogatott személy nevére szólnak.

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1380. Budapest, Pf. 1075. illetve személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán.

Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai bélyegző legkésőbbi dátuma 2018. november 9. A személyesen benyújtott pályázatok esetén az egyesület munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki.

A pályázatokat a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány kuratóriuma bírálja el legkésőbb 2018. november 26. napig. A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 7 munkanapon belül minden pályázó értesítést kap, az általa megadott e-mail címére vagy a pályázó iskolájának e-mail címére, ennek hiányában a pályázó postai úton kap értesítést. Az értesítés objektív feltétele a jól olvasható cím megadása. A nyertes pályázók listája elérhető lesz a VGYKE honlapján is.

Nagy mennyiségű ingyenes laptop, táblagép és nagy mennyiségű weboldal ingyenes elkészítése

Kiíró: Mitev Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft.
Határidő: 2019.02.06
Pályázhat: bárki

Link: http://www.ingyenlaptop.eu

A Mitev Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft. pályázatot hirdet nagy mennyiségű ingyenes laptop, Tablet Pc eszközökre és nagy mennyiségű weboldal ingyenes elkészítésre

Tudnivalók a megpályázható eszközökről

1. A laptopok felújított üzeti kategóriájú számítógépek. Jellemzően Dell, Lenovo, Hp márkájúak, mindegyik alkalmas a Windows 10 operációs rendszer futatására és az összes 4gb rammal felszerelt jellemzően 500gb tárhellyel és DVD íróval.

2. A táblagépek újak, Android 7.0 operációs rendszerrel. A legtöbb LENOVO TAB 7" fekete 16GB Wi-Fi tablet (ZA300052BG) Képernyő átmérő (cm / inch): 17.78 cm / 7 col Belső memória: 16 GB Operációs rendszer: Android 7.0 Processzor: Mediatek MT8167 Processzor sebesség: 1.3 GHz Képernyőátló (col): 7 col és LENOVO TAB 7 Essential 7" tablet (ZA300140BG Képernyő átmérő (cm / inch): 17.78 cm / 7 col Belső memória: 16 GB Operációs rendszer: Android 7.0 Processzor: MediaTek MT8167 processzor Processzor sebesség: 1.3 GHz Képernyőátló (col): 7 col típusú.

Az eszközökre 1 év garancia érvényes

Egy pályázó minden eszköztípusból négy darabra pályázhat

Tudnivalók az ingyenes weboldalakról:

A Mitev Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft. partnere a Jeladó Internet és Kommunikáció díjmentesen elkészíti a pályázó weboldalát weboldal készítés ügymenete és a nyújtott szolgáltatás azonos értékű és színvonalú a Jeladó Internet piaci kondícióival, azzal a különbséggel, hogy a támogatott pályázat weboldalkészítésének költségét a Jeladó Internet magára vállalta

A pályázó rejtett költséggel nem szembesül, nem terheli üzemeltetési kötelezettség és hűségnyilatkozatot sem kell vállalnia. A weboldal domain nevét a pályázónak kell biztosítania. Ezt bejegyeztetheti egy általa választott regisztrátornál, vagy partnerünknél a Jelado Internetnél is, de a már meglévő domain nevét is felhasználhatja a készülő weboldalához

Támogatottak száma: Maximálisan 200 pályázat támogatására van lehetőségünk. Ezt a számot semmilyen körülmények között nem áll módunkban növelni.

Mik az elbírálás szempontjai?

A Vissza nem térítendő eszköztámogatás pályázatra elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Nem szempont az izgalmas, "felrázó" projekt, de aki jobban, összefogottabban, lényegre törőbben tudja megfogalmazni a céljait, nagyobb eséllyel indulhat.

Az ingyenes weboldal esetében a kontingens erejéig minden pályázót támogatunk, ezért érdemes minél hamarabb beadni rá a pályázatot.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.