2018-10-31

A SZIKLAKÓRHÁZ ATOMBUNKER MÚZEUM LÁTOGATÁS UTAZÁSI- ÉS ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSÁRA

Kiíró: „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány

Határidő: 2018.10.31

Link: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/54ec4cfd1f6d24c1c12582ff006335bb?OpenDocument

Összefoglaló: A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet a Sziklakórház Atombunker Múzeum diákok körében történő széles körű megismertetése céljából múzeumi belépő, utazási költség, valamint - igény esetén, amennyiben a támogatási keret megengedi - meleg ebéd és kiegészítő programok megtérítésére. A pályázat szakmai lebonyolítója az "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány kuratóriuma.

A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a Sziklakórház Atombunker Múzeum megismerésére a Magyarország területén található azon iskolák számára is, akiknek nem állnak rendelkezésre a megfelelő anyagi források az utazás és a belépőjegyek árának finanszírozására. 

A pályázók köre: Pályázhatnak a Magyarország területén található állami és nem állami fenntartású, általános- és középiskolai oktatási intézmények. A pályázati támogatásban a 2018. évben egy iskola legfeljebb kétszer részesülhet. A Sziklakórház Atombunker Múzeum kiállításainak jellege miatt kizárólag felső tagozatos és középiskolás diákok vehetnek részt a támogatott látogatáson (12 éves kortól). Támogatási kérelmet nyújthat be az a rászoruló oktatási intézmény, amely nem tudja finanszírozni diákjai számára a múzeumlátogatást, illetve ahol a szülőknek sem áll módjában ennek fedezése. Hátrányos helyzetű régiók, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket oktató intézmények előnyt élveznek a pályázat elbírálása során. 

A támogatás mértéke a 2018. évben pályázatonként maximum bruttó 100.000 Ft összegű támogatás. A pályázat keretében érkező támogatottak a múzeumba 1 Ft per fő jelképes összegért léphetnek be a Sziklakórház Atombunker Múzeum felajánlása értelmében.

Amennyiben a pályázó által kalkulált keret lehetővé teszi, a Sziklakórház múzeumi belépőn és az utazási költségeken felül igényelhetőek az alábbi kiegészítő támogatások:

 • a "Déli 12" Önkiszolgáló Étteremben kétfogásos meleg ebéd, 990 Ft/fő áron (1013 Bp., Krisztina krt. 39., a Déli pályaudvar mellett, 10 perc séta a Várból) 
 • Mátyás-templom látogatás, 12 000 Ft/csoport áron 
 • HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum látogatás, 400 Ft/ fő áron. 

A támogatás formája egy összegben folyósított támogatás. A támogatás jellege, vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). 

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg nettó 2 000 000 Ft (azaz nettó kettőmillió forint). 

A támogatás igénylésének keretei: Kizárólag a tömegközlekedéssel (MÁV, VOLÁN és BKK) járataival történő utazási költségek számolhatóak el, bérelt busz, autó stb. nem. Felhívjuk a figyelmet, hogy a HM Hadtörténeti Múzeumának, vagy más állami múzeumnak a látogatása az iskolai csoportot ingyenes vasúti kedvezményre jogosítja.

A pályázó csoport létszáma maximum 50 fő lehet, kísérőkkel együtt. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a 25 főnél nagyobb csoportokat két részre bontva tudja fogadni. A két csoport látogatása 5 perc eltolódással indul. 

A pályázat kedvezményezettje a támogatás elnyeréséről való értesítés kézhezvételétől, 2018. november 30-ig tudja igénybe venni a cél szerinti támogatást. 

A pályázat benyújtásának módja: A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével és az Alapítvány palyazat@aszikla.hu e-mail címére való visszaküldésével. Csatolni kell a költségvetést (ld. 3. melléklet) és az intézmény leírását maximum három oldalon. A tárgy mezőbe az "UTI-2018" szöveget kell írni, idézőjelek nélkül. A pályázatok beérkezését minden esetben visszaigazoljuk. 
A pályázatkezelő pályázót hiánypótlásra szólíthatja fel, melynek határidőben eleget kell tenni. A hiánypótlás elmulasztása a pályázatot kizárja az elbírálás alól. 

Határidők: A pályázat beadásának legkésőbbi dátuma: 2018. október 31. 
A támogatás felhasználása időpontjának - tehát az utazásnak és múzeumlátogatásnak - 2019. április 1. és 2019. november 30. közé kell esnie. A támogatási kérelem benyújtására 2019. április 1. napjától van lehetőség.

A pályázat elbírálásának módja, határideje: A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik, beérkezés szerinti sorrendben, a keretösszeg erejéig. Az elbírálás határideje, a beérkezéstől számított 10 munkanap. A bírálat szempontjai:

 1. Igazolt regionális vagy lokális hátrányos helyzet (ezzel kapcsolatosan javasoljuk igazoló dokumentum becsatolását, amennyiben ez nem egyértelmű nyilvánosan elérhető adatok alapján) 
 2. Pályázati kérelem indoklásának szakmai tartalma (Adatlap 4. pont) 
 3. Pénzügyi megfelelőség (kalkulációk megfelelően részletezettek, pontosak, keretösszeg megfelelő) 
 4. Adminisztratív megfelelőség (minden megfelelően ki van töltve, illetve a mellékletek csatolva) 

Támogatott kérelem esetén a támogatást elnyert intézmény neve megjelenik az Alapítvány honlapján: http://www.aszikla.hu. A nem támogatott pályázatokat nem őrizzük meg. 

Kapcsolati adatok:

 • Az Alapítvány pályázataival kapcsolatban kizárólag elektronikusan, a palyazat@aszikla.hu címen lehet érdeklődni.
 • HM Hadtörténeti Múzeum kapcsolat: Baloghné Fülöp Anna osztályvezető-helyettes, Múzeumpedagógiai Osztály. Telefon: 06 1 325-1618, e-mail: fulop.anna@mail.militaria.hu 
 • Mátyás-templom kapcsolat: Hauser Gábor turisztikai referens. Telefon: +36 20 484 8082, 
  e-mail: hauser.gabor@matyas-templom.hu

 

 

Halmos Béla Program - Népzenei táborok megrendezése.

Link: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/hbp_id_181105#4

Kiíró: Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium

Határidő: 2018. november 05.

A Kollégium ezzel az altémával a kifejezetten népzenei tematikájú nyári táborokat kívánja támogatni.

Pályázók köre: Népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

Pályázatonként maximálisan igényelhető támogatás: táboronként 1.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019.június 1.–2019.szeptember 30.

Finanszírozás módja: A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

-          oktatók tiszteletdíja (népzenei oktatók),

-          szakmai közreműködők tiszteletdíja (népzenei közreműködők),

-          szállásköltség (népzenei oktatók és közreműködők) /idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el/,

-          szállítási/utazási költség (népzenei oktatók, népzenei közreműködők és hangszerek).

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy

-          a táborban résztvevők szállás/étkezés/szállítási/utazási költségére támogatás nem igényelhető és nem számolható el;

-          a táborban táncoktatást, kézműves foglalkozást tartó előadók tiszteletdíja, illetve a táborszervezés / tábor vezetés / tábor felügyelet díja nem számolható el a támogatás terhére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • A Kollégium az országos, regionális és megyei hatókörű, bentlakásos, minimum 4 éjszakás, tematikus és legalább napi 6 órás szakmai tartalommal rendelkező táborokat támogatja.
 • Napközis jellegű táborokat és saját, egy alkotó közösségre korlátozódó táborokat a Kollégium nem támogat!
 • Adóra és járulékra nem igényelhető támogatás.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. A 786116 altémában benyújtott pályázat tartalmi és szakmai, a Kollégium által meghatározott szempontok, kérdések alapján történő kifejtését egy erre a célra szerkesztett betétlapon kell benyújtani, (A betétlap tartalmazza a programleírást, így azt külön nem kell csatolni: A betétlap a linkre kattintva nyitható meg!)
 2. két tábor esetén, táboronként részletes költségvetés és azok összesítése (tervezett és NKA-tól igényelt, jogcímenkénti bontásban - a táboronkénti költségvetések jogcímeinek és összegének egyeznie kell a pályázati adatlapban szereplő jogcímekkel és összegekkel),
 3. nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolata,
 4. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 5. lebonyolító nyilatkozata (határon túli pályázó esetében, amennyiben nem rendelkezik magyarországi számlaszámmal).

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni (pl. egyéb melléklet, pénzügyi lebonyolító nyilatkozata).

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet, lebonyolítói nyilatkozatot csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

lebonyolító nyilatkozata minta letölthető az NKA-portál Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Lebonyolító nyilatkozata menüpontból.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a monitorra optimalizált képfelbontás (kis állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:

A következő pályázati dokumentumok hiánypótláslára nincs lehetőség:

 • betétlap,
 • részletes költségvetés,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

A nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A…….. N……….) számot, valamint az altéma kódszámát.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban leírtakat.

Az elbírálás szempontjai:

 • a tábor programjának szakmai színvonala,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a program várható eredménye.

Elszámolásra vonatkozó előírások: A pályázat elszámolását az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be. Szkennelés során törekedjen a monitorra optimalizált képfelbontás (kis állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1 MB, szakmai beszámoló esetében 10 MB

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A döntés az EMET honlapján és az NKA-portálon is közzétételre kerül. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 81. § részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

« Vissza
Naptár

          Az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című projektet megvalósító szervezetek

          

                         A Gyerekesély projekt korábbi időszakainak megvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.