2018-10-31

Fiatalok és a környezetvédelem - felhívás ifjúsági civil szervezetek támogatására

Kiíró: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., NIOK Alapítvány, Északi Támpont Egyesület

Határidő: 2018. október 31.

Link: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Fiatalok-es-a-kornyezetvedelem-felhivas-ifjusagi-civil-szervezetek-tamogatasara

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásából a NIOK Alapítvány, valamint az Északi Támpont Egyesület támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.

A támogatás célja: „Fiatalok és a környezetvédelem” témakörben olyan a fiatalokat aktívan bevonó mintaértékű, kreatív programok támogatása, melyek pozitívan hatnak a helyi közösség környezetének védelmére.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg régiónként 1 millió forint (összesen 7 millió Ft.). A támogatási keretösszeget az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a 2018. évi társadalmi felelősségvállalása terén a NIOK és az ÉTE szakmai közreműködésével biztosítja.

A támogatás igényelhető összege és formája: A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A támogatáshoz önerő nem szükséges. A támogatás mértéke legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft.

Támogatási időszak: A támogatott projektek megvalósítási ideje a 2018. december 01. és 2019. augusztus 31. közé eső időszak.

A támogatottak köre: Az adott régióban székhellyel rendelkező civil szervezetek (kivéve pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), informális csoportok (kötelezettségvállalón keresztül), amelyek:

 • ifjúsági közösségeket fognak össze;
 • vagy az ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
 • vagy az  ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
 • vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A benyújtandó projekt űrlapot Google űrlapon kell beküldeni, amely az alábbi linken érhető el. A benyújtási határidőt követően benyújtott pályázatok  érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A pályázatok beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

A pályázatok formai ellenőrzése: A pályázatokat a NIOK Alapítvány (továbbiakban Támogatáskezelő) formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül. A támogatási kérelmek formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:

 1. támogatási űrlap kitöltöttsége, megfelelőssége,
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

 

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere, határideje:

 • a támogatási cél és a tervezett projekt összhangban állnak egymással;
 • a projekt által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése;
 • pénzügyileg megalapozottak;
 • a program/programsorozat összefogott, a célkitűzések elérése alátámasztott;
 • a projekt által elért fiatalok száma;
 • a környezetvédelem fontossága iránt elkötelezettek;
 • a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben élő fiatalabb/idősebb generációkra is;
 • a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak;
 • a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül kialakításra, megvalósításra, értékelésre.

Az érvényes pályázatokról 3 fős bizottság 2018. november 27-ig dönt.

A nyertesek listáját az Északi Támpont Egyesület a www.tam.hu honlapon, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a www.aldi-hungary.hu honlapon, a NIOK Alapítvány a www.nonprofit.hu oldalon a döntést követő 5. napig közzéteszi.

A támogatással kapcsolatban további információ kérhető a NIOK Alapítvány munkatársától a +36 70 333 5407-es telefonszámon, vagy a szovetsegazifjusagert@gmail.com email címen.

 

 

Veled közösen – gyerekekért dolgozó civil szervezeteknek

Kiíró: Ikea Lakberendezési Kft.

Link: https://www.veledkozosen.hu/korulbelul

Határidő: 2018.10.31.

Pályázók köre: Olyan Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek vehetnek részt a pályázatban, melyek a „Veled Közösen” program szabályzatát (továbbiakban szabályzat) betartva beküldik a helyesen kitöltött jelentkezési lapot. A „Veled Közösen” program lényege, hogy IKEA FAMILY klubtagok 0–18 éves gyerekekkel foglalkozó nonprofit szervezeteket jelölhetnek. Az IKEA FAMILY klubtagok által jelölt szervezeteket a jelölést követően keresi meg az IKEA, hogy azok kitöltsék a részletes jelentkezési adatlapot, amely alapján a pályázatuk benyújtható. Ezután a három IKEA áruház munkatársai kiválasztják azt az 5-5-5 pályázatot, melyek megtalálhatók lesznek a www.veledkozosen.hu weboldalon, ahol az IKEA FAMILY klubtagok szavazhatnak ezekre, amely alapján a szervező a szavazás értékelését követően, annak figyelembevételével választja ki az áruházakban a legjobbnak tartott pályázatokat. A szervező által kiválasztásra kerülő projekteket az IKEA Lakberendezési Kft. termékek és lakberendezési szakértelem formájában támogatja, a jelen szabályzatban meghatározottak szerint. A kiválasztott 5 projekt mindegyike részesül támogatásban, amelyet a szervező IKEA termékek formájában nyújt.

A pályázat célja: A környezet, melyben a gyermekek felnőnek, nagy hatással van a fejlődésükre és az testi-lelki jóllétükre. Ezért döntött úgy az IKEA, hogy támogatja a gyermekeket. Azzal segítünk, amiben a legjobbak vagyunk: lakberendezési szakértelem, a termékeink és a munkatársaink igyekezete.

1. Nevezés: A projektben gyermekeket segítő szervezeteket lehet jelölni

Az IKEA FAMILY klubtagok gyermekekkel foglalkozó nonprofit szervezeteket nevezhetnek. Mi felvesszük a kapcsolatot ezekkel a szervezetekkel, megismertetjük velük a projektet, és felkérjük őket a hivatalos nevezésre.

I. Az első forduló 2018. október 1. és 2018. október 31. közötti időszakban kerül megrendezésre, melynek keretében az IKEA Family klubtagok (a továbbiakban jelölők) jelölhetik a nonprofit szervezeteket. Egy jelölő egyszerre több nonprofit szervezetet is jelölhet.

2. Kiválasztás: Munkatársaink 5 döntős szervezetet választanak ki IKEA áruházanként

Minden beérkező jelentkezési lapot alaposan megvizsgálunk, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy az adott szervezet a feltételeknek megfelel. Az jelentkezések alapján IKEA áruházanként 5 döntőst választunk ki, vagyis Magyarországon összesen 15-öt.

II. A második fordulóban a jelölt non-profit szervezeteket a szervező arra bíztatja, hogy fogadják el a jelölést és nyújtsák be a pályázatukat az on-line jelentkezési lehetőségen keresztül, legkésőbb 2018. november 7. 23:59 percig.

3. Szavazás: Szavazz a legszimpatikusabb szervezetre!

Az IKEA FAMILY klubtagok arra a szervezetre szavazhatnak, amelyet támogatni szeretnének. Az adott régióban a legtöbb szavazattal rendelkező szervezet lesz a nyertes, de a döntőbe került többi szervezet is jutalomban részesül.

III. A 2018. november 8. és 2018. november 30. között zajló harmadik forduló keretében az IKEA munkatársai a jelen szabályzat 5. pontjában megadott követelmények alapján mindhárom áruházban kiválasztanak 5 pályázatot.

4. Nyeremény: A nyertes szervezetek bútorokat és kiegészítőket kapnak az IKEA jóvoltából

A nyertesekkel közösen kiválasztjuk az adott nonprofit szervezet igényeihez leginkább illő IKEA lakberendezési termékeket, a nyereménynek megfelelő értékben. A legtöbb szavazatot elnyert szervezetek számára lakberendezőink átfogó megoldásokat, az érintettek számára kényelmes berendezést terveznek. A bútorokat munkatársaink szerelik majd össze, továbbá ők végzik el az utolsó simításokat is: elhelyezik a kiegészítőket, valamint a dekorációs termékeket.

IV. A negyedik forduló 2019. január 28. és 2019. február 20. 15 óra között kerül megrendezésre, és a harmadik fordulóban kiválasztott pályázatok felkerülnek a www.veledkozosen.hu weboldalra, ahol az IKEA Family klubtagok szavazhatnak az általuk kiválasztott projektre. Mindhárom áruház esetében a legtöbb szavazatot kapott projekt kerül kiválasztásra. A szavazásban csak azok az IKEA Family klubtagok vehetnek részt, akik 2018. november 30-a előtt bármely magyarországi IKEA áruházban regisztráltak. Minden IKEA Family klubtag csak egyszer szavazhat.

Elnyerhető támogatás:

 1. helyezett: 2 500 000 HUF
 2. helyezett: 1 200 000 HUF
 3. helyezett: 900 000 HUF
 4. helyezett: 600 000 HUF
 5. helyezett: 300 000 HUF

A fenti támogatást az IKEA termék formájában nyújtja, a támogatás készpénzre nem váltható.
 

 

 

Ön választ, mi segítünk

Kiíró: Tesco-Global Áruházak Zrt.

Határidő: 2018.11.16

Link: https://tesco.hu/kozosseg/

Összefoglaló: A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével (a továbbiakban közreműködő) ötödik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát. A TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

 1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása - a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése.
 2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.
 3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés - egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek.

A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról. A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE: A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek. Ezen túlmenően informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz.

A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!

A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:

 • pályázati projektek benyújtása: 2018. október 8. és november 16. között;
 • pályázati projektek kiválasztása: 2018. november 19. és december 14. között;
 • vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2019. január 21. és február 17. között;
 • vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2019. március 6. után.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE: Pályázatot 2018. november 16. (12:00-ig) a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása. Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, további dokumentumokat is kell találni, melyről a honlapon tájékozódhat.
 • Ha informális csoport nyújtja be a pályázatot, akkor a fenti dokumentáción túl egy szándéknyilatkozatot is köteles benyújtani, melyben a befogadó szervezet vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén szerződést köt, bankszámláján fogadja támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. Az elszámolás során becsatolt számláknak a befogadó szervezet nevére kell szólnia.
 • További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét!  Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Veres-Papp Hajnalka, kozossegipalyazat@tesco.hu, +36 (1) 700-0020

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA: A rendelkezésre álló keret: 42 700 000 forint
A pályázat 2018. októberben kiírásra kerülő fordulójában a Tesco az összes áruházi szavazásra bejutó kezdeményezést támogatja egy meghatározott összeggel a szavazatszámok függvényében. Körzetenként egy-egy pályázó által elnyerhető támogatás összege a szavazás kimenetelétől függően:

 • legtöbb szavazatot kapott pályázó: 400 000 Ft
 • második legtöbb szavazatot kapott pályázó: 200 000 Ft 
 • a körzetben legkevesebb szavazatot kapott pályázó: 100 000 Ft.

Amennyiben a pályázó az áruházi szavazás eredménye alapján kisebb összeget nyer el, mint amennyire eredetileg pályázott, úgy a támogatási szerződéskötéssel egyidejűleg módosított költségvetést, és esetlegesen módosított projekttervet kell benyújtania.
A nyertes pályázatok maximális száma: 183 darab. A magyarországi Tesco áruházak összesen 61 körzetbe lettek besorolva. A körzetek listája http://tesco.hu/kozosseg oldalon elérhető, letölthető.

A szavazási szakaszban a Tesco vásárlói minden vásárlás során 1 db zsetont kapnak, amellyel az adott körzetben bármely szervezetet támogathatják szavazatukkal. Az adott körzetben a szavazási időszakban leadott szavazatok száma dönti el, hogy a szervezet 1., 2. vagy 3. helyezést ér el, és ennek megfelelően részesül eltérő mértékű (400 000 Ft, 200 000 Ft vagy 100 000 Ft) támogatásban a Tesco részéről.
A pályázati projekt futamideje: 2019. május 1. és 2019. december 31.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: Anyagok és eszközök költsége, utazási, szállítási költség, szolgáltatások díja, szakértői díjak, Személyi költségek (bér és járulék). A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:

 • A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.
  Szükség esetén a közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - elutasításra kerül.
  2. Ezt követően az értékelési szakaszban a pályázati bizottság (Magyar Adományozói Fórum szakértői köre) kiválasztja körzetenként a 3 legjobbnak ítélt pályázatot. A kiválasztáskor a következő szempontokat vizsgálja: A helyi közösségekre kifejtett hatás, A helyi közösség bevonása, A Tesco munkatársainak bevonása, Költségvetés, Láthatóság, Megvalósíthatóság.

A pályázatokat két független értékelő önállóan pontozza a fenti szempontok mentén 0-3 pontig terjedő skálán. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást adnak, valamint javaslatot tesznek a TESCO-GLOBAL Zrt. részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára. Az értékelés 2018. december 10-ig zajlik le

 1.  Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat és felállított pályázati rangsort a TESCO-GLOBAL Zrt. vezetőiből álló bizottság 2018. december 14-ig tekinti át.
  A körzetenként három legjobbnak ítélt pályázót a közreműködő munkatársa 2018. december 19-ig értesíti.
 2.  A körzetenként 3 legjobbnak ítélt pályázatra a vásárlók minden körzet minden áruházában 2019. január 21. és február 17. között. A vásárlói szavazatszámok alapján alakul ki körzetenként a nyertes szervezetek sorrendje.
 3.  A szavazás eredményeként a körzetenkénti 1., 2. és 3. helyezett bejelentésére 2019. március 6. után kerül sor. Szavazategyenlőség esetén a közreműködő bizottság tagjai döntenek a nyertes projektről.
 4.  A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére 2019. április 7-ig minden körzetben sor kerül, ennek pontos részleteit (helyszín, stb.) a támogatottakkal egyeztetjük az eredményhirdetést követően.

 

A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE: A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2019. május 5-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2019. április 19-ig a felek aláírják.

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG: A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a közreműködők részére.
 

Felelős Társadalomért Program - az egészségért

Kiíró: KPMG Hungária Kft.

Határidő: 2018.11.23

Pályázhat: egészségügy területén tevékenykedő nonprofit szervezetek

Link: https://home.kpmg.com/hu/hu/home/about/vallalati-felelossegvallalas/kozossegek/felelos-tarsadalomert-program.html

Összefoglaló: A KPMG 2018-ban meghirdeti "Felelős Társadalomért Program - az egészségért" című pályázati programját, amelynek célja az egészségügy területén működő közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása. Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínálunk az egészségügy területén működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét kiemelten kezelő valamint a betegek érdekeit képviselő (beteg)szervezetek.

Mit kínál a KPMG a nyertes szervezetek részére? A Pályázat nyertesei részére a KPMG komplex együttműködési lehetőséget kínál a 2019-es évre, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

1. Pro bono szolgáltatás: A KPMG pro bono - anyagi ellenszolgáltatás nélküli - szakmai szolgáltatást kínál az együttműködő szervezetnek az alábbi területeken:

 • Könyvvizsgálat
 • Adótanácsadás
 • Átvilágítási és adóvizsgálati tanácsadás
 • Közvetettadó (áfa)-tanácsadás
 • Személyi jövedelemadóval és TB-vel kapcsolatos tanácsadás
 • Társasági adóval kapcsolatos tanácsadás
 • Adózási hírlevél
 • Üzleti hatékonyság fejlesztése (vezetési tanácsadás)
 • Szervezeti stratégia áttekintése és fejlesztése
 • Szervezeti struktúra áttekintése és fejlesztése
 • Folyamatfejlesztés (elsődlegesen támogató területeken)
 • HR tanácsadás (elsődlegesen támogató területeken)
 • Informatikai tanácsadás (vezetési tanácsadás)
 • Informatikai rendszer bevezetés előkészítésének támogatása
 • Jogi tanácsadás
 • Költséghatékonysági átvilágítás
 • Marketing és kommunikációs tanácsadás
 • Projekt megvalósítási terv készítés támogatása
 • Belső rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenőrzése
 • Pénzügyi tanácsadás
 • Pénzügyi átvilágítás
 • Üzleti terv elkészítésének támogatása
 • Számviteli tanácsadás
 • Pályázatkészítés szakértői támogatása, technikai segítségnyújtás
 • Belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás
 • Fenntarthatósági tanácsadás

2. Adomány működési költség támogatására

A KPMG által biztosított támogatási keret: minimum 250 000 Ft, maximum 1.000 000 Ft. A megpályázni kívánt összeget és annak tervezett felhasználását a pályázónak jeleznie kell a jelentkezéskor, de a támogatás mértékéről a zsűri dönt.

3. Lecserélt számítógépek

A KPMG munkatársai által már nem használt, de működőképes eszközök átadása jogtiszta szoftverekkel.

Pályázat meghirdetése: 2018. október 11.

Pályázat beadási határideje minden kötelező melléklettel együtt: 2018. november 23.15:00

Eredményhirdetés: 2019. január 25.

A Pályázatokról önkéntes munkatársakból álló, független zsűri dönt.

A pályázat benyújtásának technikai feltételei:

 • Teljes körűen, elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és mellékletek
 • Alapító okirat másolata
 • Közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata (2011. évi CLXXV. tv. alapján)
 • Az elmúlt két év egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
 • Hitelesen aláírt nyilatkozatok (köztartozásról és közzétételről)
 • A pályázati anyaghoz kapcsolódó további dokumentumok: pl.: SZMSZ, stratégia, etikai kódex stb.

 

 

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek / GINOP-5.3.5-18

Link: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-munkaerpiaci-alkalmazkodkpessg-fejlesztst-clz-tematikus-projektek-cm-felhvs

Kiíró: Pénzügyminisztérium

Összefoglaló: A felhívás célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.

Határidő:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 18-től 2018. december 21. 12 óráig van lehetőség az alábbi szakaszhatárnapokig:

2018. október 30. 14.00 óra

2018. november 29. 14.00 óra

2018. december 21. 12.00 óra

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Pályázhat: GFO 312 - Központi költségvetési szerv, GFO 512 - Szakszervezet, GFO 513 - Egyéb munkavállalói érdekképviselet, GFO 514 - Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet, GFO 517 - Egyéb szövetség, GFO 529 - Egyéb egyesület, GFO 549 - Egyéb köztestület, GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy, GFO 561 - Közalapítvány, GFO 562 - Közalapítvány önálló intézménye, GFO 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye, GFO 569 - Egyéb alapítvány, GFO 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, GFO 573 - Nonprofit részvénytársaság, GFO 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.

A felhívás keretében az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók területén hatást kifejtő projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft. Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 110 - 400 db

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK - A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan nem támogatható tevékenységek: A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek

a) Szakmai, módszertani fejlesztések a felhívás 1.1 pontjában felsorolt témák valamelyikéhez kapcsolódóan (az alpontok mindegyike kötelező tevékenység):

aa) foglalkoztatási, munkaerőpiaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmányok, hatásvizsgálatok, elemző tanulmányok készítése;

ab) adatgyűjtés és adatfeldolgozás;

ac) a munkaerőpiaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslat, módszertan kidolgozása a kutatások/elemzések eredményein alapulva.

b) Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása (a ba) és bb) pont kötelező, valamint a bc) - bd) alpontok közül minimum egy altevékenység megvalósítása kötelező):

ba) a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal (munkáltatók és vagy munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok);

bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken;

bc) egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása;

bd) javaslatcsomag készítése a döntéshozók részére, összefüggésben az adatfelvétellel és elemzésekkel.

c) Projekt előkészítési tevékenységek (az alpontok mindegyike kötelező tevékenység):

ca) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek terjedelme mellékletekkel együtt nem haladhatja meg az 1 szerzői ívet;

cb) szakmai, módszertani fejlesztések terv elkészítése, mely kísérleti (pilot) projekt megvalósítása esetén tartalmazza a kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertanát is (terjedelme nem haladhatja meg a 2 szerzői ívet – kísérlet (pilot) projektterv esetén, egyéb esetben 1 szerzői ív), lektorálása.

d) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelttámogatás, vagy azt meghaladó támogatási kérelem esetén kötelező) az alpontok közüllegalább három kötelezően megvalósítandó tevékenység:

da) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás);

db) módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása;

dc) képzés;

dd) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;

de) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára;

df) szolgáltatásfejlesztés

dg) tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése;

dh) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;

di) a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele.

e) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:

ea) szakmai gyakornok biztosítása a szociális partnereknél történő foglalkoztatás és munkaerőpiaci tapasztalatszerzés, valamint a szervezetek fiatalabb generációk irányába történő nyitásának megvalósítása érdekében;

f) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:

fa) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelt támogatást nem meghaladó támogatási kérelem esetében) az alpontok közül legalább három kötelezően megvalósítandó tevékenység:

aa) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás);

ab) módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása;

ac) képzés;

ad) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;

ae) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára;

af) szolgáltatásfejlesztés

ag) tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése;

ah) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;

ai) a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele.

b) Nemzetközi és európai uniós együttműködés (bc) pont kizárólag a ba) pontban foglalt tevékenység megvalósítása esetén támogatható):

ba) közös kezdeményezések, programok lebonyolítása; európai uniós és nemzetközi (bipartit) együttműködések kezdeményezése, kiterjesztése, azokhoz való kapcsolódás, európai bipartit megállapodások átvétele, a hazai szociális partnerek részvételével, illetve képviseletében kötött európai szintű bipartit megállapodások alkalmazása;

bb) külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok elkészítése;

bc) tanulmányutak.

c) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:

ca) a szervezet tisztségviselőinek, munkavállalóinak képzése;

cb) felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel való együttműködés;

cc) szociális partnerek közös kezdeményezéseinek, programjainak (pl. szemináriumok, kiadványok, közös kutatás) lebonyolítása;

cd) szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása;

ce) érdekképviseleti platformok létrehozása és működtetése.

d) Képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységek:

da) kollektív szerződések megkötésének támogatása és a kiterjesztés intézményrendszere alkalmazásának elősegítése, jogi, szakmai támogatása;

db) kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (informálás, értelmezés, az alkalmazásra vonatkozó szakértői segítségnyújtás);

dc) a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, felmérések készítése és frissítése;

dd) fordítások elkészítése;

de) statisztikai adatok vásárlása, nyilvánosságra hozatala.

e) Projekt előkészítési tevékenységek:

ea) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is;

eb) kísérleti (pilot) projekt terv készítése.

f) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

fa) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása;

fb) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;

fc) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.

g) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

ga) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt végén;

gb) adminisztrációs, projekt végrehajtást támogató tevékenységek.

Szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások:

A projekt keretében az alábbi témák egyikének feldolgozására kerülhet sor:

 • Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése és az időskori munkaerőpiaci aktivitás elősegítése;
 • a munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra);
 • munkahelyi diverzitás kezelése és az ezzel járó lehetőségek kihasználása;
 • a munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód elősegítése, a szegregáció megelőzése;
 • a nők és a férfiak egyenlő munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása;
 • a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai;
 • a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások;
 • munkaerő-igények és készségigények előrejelzése;
 • munkaerőpiaci átmenetek elősegítése;
 • munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére;
 • minőségi munkahelyek;
 • a munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás;
 • zöld- és kék-gazdaság, környezetvédelem, környezettudatosság;
 • közösségi megoldások a gazdaságban („sharing economy”);
 • a válságban lévő ágazatok kilábalási, megújulási terveinek kidolgozása (innovatív megoldások, új technológiák alkalmazása stb.);
 • alkonygazdaság fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása, az egészségügyi szektor piaci alapon működő részének foglalkoztatási potenciálja;
 • a generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken;
 • vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése;
 • a kiskereskedelmi boltok társadalmi felelőssége és munkaerőpiaci potenciálja az alacsony lakosságszámú településeken;
 • a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása;
 • felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira;
 • munkavédelmi, munkahelyi egészséggel összefüggő kutatás a honvédelem, a sütőipar, a gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása, a gép, gépi berendezés gyártása, és az ipari gép, berendezés, eszköz javítása ágazatok/alágazatok/szakágazatok területén.

Mérföldkövek:

 • Szakmai gyakornok felvétele
 • Előrehaladási jelentés megküldése
 • Szakmai tartalom publikálása, bemutatása célrcsoport részére

Indikátorok:

 • A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programot pozitív kimenettel záró (munkahelyét megtartott, vagy újból elhelyezkedett és/vagy képzettséget szerzett) résztvevők száma
 • A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programban résztvevők száma

A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.