2018-08-02

A Digitális Módszertárba jelentkezni olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentum (pl. óravázlat, tematikus terv, projektterv) bemutatásával lehet, amely:

  • kapcsolódik a Felhívás fent felsorolt átfogó céljaihoz;
  • kreatív, innovatív digitális pedagógiai ötletet mutat be a felhasználást segítő részletezettséggel, illetve az ötlet adaptálását támogató csatolmányokkal, dokumentumokkal, sablonokkal;
  • a tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységekben is hasznosítható.

A 2018-as felhívás fókusza

Az utóbbi években az IKT eszközök, digitális pedagógiai innovációk terjedése felgyorsult: a leginkább felszerelt iskolák és leginkább nyitott tanárok köréből kilépve több ezer pedagógust, iskolavezetőt és döntéshozót késztetett oktatásmódszertani változtatásra a digitális átalakulás. Erre építve az idei Felhívás fókuszában a mindenki számára elérhető digitális innovációk és digitális pedagógiai megoldások állnak. Egy tanóra vagy projekt tervezésekor számos körülményt kell figyelembe venni, de a hangsúly mindig a tanulók igényein, lehetőségein, az életkori sajátosságaikon van. Pedagógusként egyformán törődnünk kell a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű vagy speciális tantervet igénylő tanulókkal ugyanúgy, mint a tanulási nehézséggel nem rendelkező, többségi tanulókkal, de a differenciált oktatási környezet minden tanulónak jár, hiszen minden tanuló egyedi. A Felhívás keretében így kifejezetten előnyben részesítjük idén a tanulói igényeket figyelembe vevő, a tanulók igényeire és előzetes ismereteire, készségeire és tudására tudatosan építő, az egyéni tanulási utakat támogató módszertani ötleteket.

Pályázók köre: A Felhívásra pedagógusok, pedagógusok együttműködő csoportjai (tanárpárok vagy tanári csoportok), pedagógiai szakmai munkaközösségek, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók jelentkezését várjuk.

Megvalósítási időszak:

  1. A Felhívásra jelentkező ötletek fogadásának kezdete: 2018. július 9. 0:00
  2. A feltöltések határideje: 2018. augusztus 17. 23:59
  3. a Felhívásra jelentkezők tájékoztatása, a díjazott ötletgazdák értesítése: 2018 októberében
  4. a Digitális Pedagógus Díjak átadása és a díjazottak bemutatkozása: 2018 novemberében

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY VÁLLALJA, HOGY:

  • a díjazottal megbízási szerződést köt a fenti pontban vállalt tevékenységekre;
  • a díjazottaknak a rendelkezésre álló keret és a díjazottak számának függvényében pénzdíjazást ad;
  • a díjazottak számára biztosítja a Tempus Közalapítvány kiadványaiban, honlapján, illetve a médiában való megjelenést.

Kiíró: Tempus Közalapítvány

Link: https://tka.hu/hir/10158/elerheto-a-digitalis-modszertar-legujabb-felhivasa

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.