2018-08-02

Pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, és az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik

ÉS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. és 20. §-a értelmében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, VAGY ugyanezen törvény 92. és 93. §-a szerint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül.

Pályázatot nyújthat be az a 25. életéve betöltése előtt a 5.2. pontban leírt feltételeknek megfelelő, Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár is, aki a pályázat benyújtásakor már a 25. életévét betöltötte, a felsőoktatási intézményben való, adott szakon történő, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő keretén belül hallgatói jogviszonya megszűnéséig, de legkésőbb a 30. életévének betöltéséig.

Támogatási időszak: Az elnyerhető támogatás, a 2018. szeptember 1-től 2019. június 30-ig tartó időszakra vonatkozik. Amennyiben a pályázó a 2018/2019. tanév I. (őszi) félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak: 2018. szeptember 1-től 2019. január 31-ig tart. Amennyiben a pályázó a 2018/2019 tanév I. és II félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak 2018. szeptember 1-től 2019. június 30-ig tart.

Elnyerhető támogatás:

  •  „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 135 000 Ft/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás igényelhető a 2018/2019. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik.
  • „B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltségtámogatás igényelhető a 2018/2019. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a Pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

Elszámolható költségek: A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, felhasználását számlákkal szükséges igazolni.

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Link: http://www.emet.gov.hu/hirek/ut_a_diplomahoz3/

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.