2018-08-02

Tartalom: A NOE 2006. július 11-én, a Népesedés Világnapján a pozitív példák megerősítése céljával első ízben adta ki a „Családbarát Önkormányzat” díjat. Sok mindent lehet tenni a családok érdekében, ha igazán fontos a település vezetőinek az ott élő családok sorsa, jól-léte. Gyakran nem is csak anyagiakról, mindössze szervezési kérdésekről, odafigyelésről van szó. És persze arról is, hogy a település vezetése ne hivatalként, hatóságként, hanem ténylegesen a települést szolgáló testületként tevékenykedjen. A pályázat elbírálásakor a településeket nagyságuk, lehetőségeik, adottságaik alapján vizsgáljuk, így a település méretétől és gazdasági források mértékétől függetlenül pályázhatnak az önkormányzatok.

A benyújtandó pályázatról: Kérjük, hogy a pályázatban röviden mutassák be a települést, kitérve néhány számadatra is (a pályázati űrlapon található). Ebben jelezzék a megfigyelhető változásokat, tendenciákat és a levonható következtetéseket. A lakosság helyzetének főbb jellemzői, helyi sajátosságai: van-e munkalehetőség, hogyan lehet lakáshoz jutni (különös tekintettel a családalapítás előtt állókra, a gyermekvállalást tervező fiatalokra és a gyermeket nevelő családokra). Milyenek a család és a munka összeegyeztethetőségének helyi lehetőségei iskolai időben és a nyári szünetben. Kérjük, törekedjenek a tömörségre, a beadott pályázat terjedelme ne haladja meg az 5 oldalt, mellékletekkel kiegészítve a 10 oldalt.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be minden magyarországi település önkormányzata, az elismerésre pályázhatnak a korábban már díjazott önkormányzatok is.

Kiíró: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Link: https://noe.hu/wp-content/uploads/2018/06/CSBO-felh-v-s-2018-legvegso.pdf

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.