2018-09-02

Pályázók köre: Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  1. szövetség vagy
  2. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100 %-os támogatási előleg formájában.

A támogatási időszak kezdő és záró időpontjait az alábbi táblázat tartalmazza:

 

A támogatás mértéke:

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 10.000 forint.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 500.000 forint.
FIGYELEM! Az adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés összegénél magasabb összegű támogatási igény nem nyújtható be.
Önrész mértéke: Normatív támogatást önrész nélkül kell biztosítani.
Támogatási intenzitás mértéke: 100 %

A támogatásból elszámolható költségek köre:

A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, – a támogatási időszak kezdete és vége közötti teljesítési időponttal rendelkező, valamint az elszámolási időszak végéig pénzügyileg is teljesült – költségek számolhatók el a civil szervezet működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató.

Jelen pályázat terhére –a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló – működési költség számolható el.

A. Dologi kiadások

A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A2. Adminisztráció költsége
A3. PR, marketing, kommunikációs költségek
A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségei
A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

B. Személyi jellegű kiadások

B1. Bérköltség
B2. Ösztöndíj
B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költsége
B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony költségei
B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

C. Felhalmozási kiadások

C1. Tárgyi eszköz beszerzés költségei
C2. Immateriális javak beszerzésének költségei
C3. Saját tulajdonú ingatlan felújításának költségei

D. Térítésmentes hozzájárulás (közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása)

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Link:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_egyuttmukodesi_alap19/

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/nea/nea_18_n_kiiras_es_utmutato.pdf

 

 

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.