2018-09-02

A színházi nevelési előadások mindig fontos társadalmi, erkölcsi, emberi problémák köré épülnek. A dramatikus munkaformák során a gyerekek és fiatalok aktív résztvevőivé válnak az előadásnak. Általában a történet szereplőiként is cselekedhetnek, szerepbe léphetnek, és ez által megélt tudást szerezhetnek az előadás által középpontba állított problémakörről. Egy előadáson mindig egy általános- vagy középiskolai osztályközösség vesz részt.

A pályázat keretén belül a következő előadásokra lehet jelentkezni:

  1. Alsó tagozat: Fogságban, Milenda, A széttört tál
  2. Felső tagozat: A hetedik égig, A széttört tál, Sehol
  3. Gimnázium: Zéró tolerancia, Pusztai messiások, A hosszabbik út

Pályázati feltételek: Egy osztály a 2018 szeptembertől január 30-ig terjedő időszakban legfeljebb 1 előadásra pályázhat térítésmentesen. Minden osztály arra az előadásra pályázhat, ami az adott életkori kategóriának megfelelő.

Pályázók köre:

1. Alsó tagozat:. Fogságban, Milenda, A széttört tál

2. Felső tagozat: A hetedik égig, A széttört tál, Sehol

3. Gimnázium: Zéró tolerancia, Pusztai messiások, A hosszabbik út

Az előadások helyszíne: Marczibányi Téri Művelődési Központ 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Felhívjuk figyelmüket, hogy az esetleges utazási költséget jelen pályázat keretein belül nem tudjuk megtéríteni.

Kiíró: Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

Link: http://kerekasztalszinhaz.hu/palyazati-felhivas-szinhazi-nevelesi-eloadasokon-valo-ingyenes-reszvetelre/

« Vissza
Naptár

           Jelenlegi projektmegvalósító szervezetek

          

                          Korábbi időszak projektmegvalósító szervezetei

  

A MÁLTAI GYEREKESÉLY PROGRAMRÓL

A Szeretetszolgálat 2010 őszén kapott felkérést, hogy kapcsolódjon be a térségi Gyerekesély projekteket kiemelt kísérő program munkájába, amelynek az utóbbi években az volt a feladata, hogy támogassa és végigkísérje a 2012-ben pályázó kistérségek projektjeinek előkészítését és megvalósítását. Az MMSZ felelősségi körébe nyolc kistérség tartozott, az ország három régiójából: az Abaúj-Hegyközi, a Bodrogközi, az Encsi (Észak-magyarországi régió); a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi (Észak-alföldi régió); valamint a Barcsi, a Kadarkúti és a Sellyei (Dél-dunántúli régió) s az ezekben található 238 településen kb. 180 ezer ember él, köztük több mint 40 ezer gyermek. 2016-tól 31 járás kísérésébe fogott a Szeretetszolgálat partnereivel, ahol több mint 700 településen mintegy 1 millió lakos él, akik közül csaknem 200 ezer gyerek.

Kistérségi Gyerekesélyek 2015 ©
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyerekesély Program
Telefonszám: +36 1 391-4750                                  
E-mail: gyerekesely@maltai.hu
Cím: 1125 Bp. Szarvas Gábor út 58-60. 
                                                                A TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-0001, Gyerekesély program
                                                   keretében létrejött oldal, melyet az EFOP-1.4.1-15-2016-00001
                                         Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása projekt működtet.  
                        Korábbi honlapunk a https://sites.google.com/site/523help/ oldalon érhető el.